• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

100 tys. zł na doposażenie i remont stołówki SP nr 1.

Dodano: 09-06-2020
Gmina Miasta Sanoka złożyła wnioski o wsparcie finansowe do Kuratorium Oświaty w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” .

Projekt obejmował doposażenie i remont stołówek w SP nr 1 i SP nr 4 w Sanoku. Program ma na celu  wspieranie w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe  w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek  i miejsc spożywania posiłków. Dofinansowanie w kwocie 80 tys. zł zostało przyznane SP nr 1, łączna wartość inwestycji wynosi 100 tys. zł. 20 tys. stanowi wkład własny organu prowadzącego.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":