• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Aktualizacja projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Sanoka

Dodano: 30-05-2017

Szanowni Państwo, w celu konsultacji przedstawiamy „Aktualizację projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Sanoka”. Po zapoznaniu się z załącznikiem, ewentualne uwagi prosimy kierować w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Sanoka w terminie do 20.06.2017 r. z adnotacją „Aktualizacja założeń do planu”.

Załącznik: Aktualizacja projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Sanoka”

zlotuptaka

Urząd Miasta Sanoka

znajdznas-pasek

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
Województwo Podkarpackie będzie współprowadzić Muzeum Historyczne
Inwestycyjne:
Inwestycje Drogowe 2017
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"