• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Aktywni na Szlaku Ikon – rowerem z Sanoka do Humennego

Celem  projektu jest zwiększenie zainteresowania grup docelowych turystyką rowerową i aktywnym spędzaniem wolnego czasu oraz zwiększenie zainteresowania grup docelowych Szlakiem Ikon jako obiektem dziedzictwa kulturowego.
Działaniem służącym realizacji celu będzie m. in. budowa obiektu małej architektury – miniskateparku – organizacja plenerowej imprezy sportowej oraz zakup przez Partnera Wiodącego materiałów promujących projekt (foldery Szlak Ikon i Szlak Szwejka tłumaczone na pięć języków europejskich).
– budowa toru typu „Pumptrack” wraz z organizacja ceremonii otwarcia toru „Pumptrack”.

Projekt realizowany przez Gminę Miasta Sanoka (www.sanok.pl)
wraz z partnerem Miastem Humenne (www.humenne.sk)

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Dofinansowanie z Unii Europejskiej  w wysokości 79.86%
Okres realizacji: 04-2020 – 03-2021
Całkowita wartość projektu – 125 217,13 €

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":