• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Aktywni na Szlaku Ikon – rowerem z Sanoka do Humennego

Celem  projektu jest zwiększenie zainteresowania grup docelowych turystyką rowerową i aktywnym spędzaniem wolnego czasu oraz zwiększenie zainteresowania grup docelowych Szlakiem Ikon jako obiektem dziedzictwa kulturowego.
Działaniem służącym realizacji celu będzie m. in. budowa obiektu małej architektury – miniskateparku – organizacja plenerowej imprezy sportowej oraz zakup przez Partnera Wiodącego materiałów promujących projekt (foldery Szlak Ikon i Szlak Szwejka tłumaczone na pięć języków europejskich).
– budowa toru typu „Pumptrack” wraz z organizacja ceremonii otwarcia toru „Pumptrack”.

 

W Sanoku powstaje miniskatepark

Rozmowy między burmistrzami miast partnerskich Sanoka i Humennego, które miały miejsce w maju ub. roku, zaowocowały realizacją wspólnego projektu w związku z ogłoszonym przez Euroregion Karpacki III naborem mikroprojektów w ramach PWT Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Decyzją Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy projekt otrzymał dofinansowanie i został zatwierdzony do realizacji.

Współpraca partnerów i realizacja projektu mają na celu podniesienie atrakcyjności istniejącego Szlaku Ikon tak, aby zwiększyć liczbę osób go odwiedzających i wzmocnić efekt transgraniczny, jaki został osiągnięty po zrealizowanym z sukcesem projekcie pn. „Szlakiem Ikon z Sanoka do Humennego”. W ramach projektu obie strony – polska i słowacka – zaplanowały działania inwestycyjne i towarzyszące im działania miękkie. Po konsultacjach zasadnym okazała się budowa obiektu małej architektury – miniskateparku, w centrum miasta. Celem realizowanego projektu jest zwiększenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży turystyką rowerową i aktywnym spędzaniem wolnego czasu na świeżym powietrzu. Oficjalnemu otwarciu miniskateparku będzie towarzyszyła plenerowa impreza sportowa. W ramach projektu wydrukowane i rozdystrybuowane zostaną również foldery promujące Szlak Ikon i Szlak Szwejka, przetłumaczone na pięć języków europejskich. W Humennem budowany jest w ramach projektu tor typu „Pumptrack”, zaś ceremonii otwarcia będzie towarzyszyła konferencja pt.: „Turystyka rowerowa polsko–słowackiego pogranicza”, Po stronie słowackiej jest też zaplanowany zakup folderów promujących projekt „Turystyka rowerowa polsko – słowackiego pogranicza”.

Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu br. natomiast planowane zakończenie zgodnie z umową powinno nastąpić do końca marca 2021 r. Projekt ze względu na sytuację pandemii może zostać przedłużony.

W wyniku zapytania ofertowego wyłoniony wykonawca rozpoczął 1 sierpnia budowę miniskateparku, w którym znajdą się tor pumptrack i minirampa. Wartość tego zamówienia opiewa na kwotę ponad 270 tys. zł. Jeżeli prace zostaną wykonane zgodnie z planem, to po 20 sierpnia miniskatepark będzie oddany do użytku. Wkrótce wydrukowane zostaną również foldery promujące Szlak Ikon i Szlak Wojaka Szwejka. Ukazują one najciekawsze cerkwie znajdujące się w dolinie Osławy i Sanu wraz z trasą przebiegu szlaku oraz miejsca opisane przez Jaroslava Haška w powieści „Przygody dobrego wojaka Szwejka”. Foldery zostaną rozdane podczas imprezy oraz rozdystrybuowane w instytucjach znajdujących się na szlakach. Trwają również przygotowania do zorganizowania imprezy plenerowej na powstałej infrastrukturze. W optymistycznym wariancie mogłaby się ona odbyć na zakończenie wakacji – 29 sierpnia. Jednak jest to uzależnione od sytuacji epidemicznej, wytycznych sanitarnych i możliwości uczestniczenia w niej Słowaków. W miniskateparku są planowane m.in. zawody, gry i konkursy dla całych rodzin oraz pokazy rowerowe. Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji dotyczących tego wydarzenia.

 

Projekt realizowany przez Gminę Miasta Sanoka (www.sanok.pl)
wraz z partnerem Miastem Humenne (www.humenne.sk)

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Dofinansowanie z Unii Europejskiej  w wysokości 79.86%
Okres realizacji: 04-2020 – 03-2021
Całkowita wartość projektu – 125 217,13 €

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.08.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":