• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Budżet Obywatelski 2017

Poniżej przedstawiamy Państwu karty do głosowania w budżecie obywatelskim 2017 z podziałem na poszczególne dzielnice. Istnieje możliwość pobrania kart i wydrukowania w celu wypełnienia i zagłosowania w drugiej edycji budżetu obywatelskiego.

Budżet Obywatelski w Sanoku został wprowadzony przez obecnego Burmistrza Miasta Tadeusza Pióro, w ubiegłym roku. Idea się sprawdziła, wiec w tym roku będzie kontynuowana. Na rok 2017 Rada Miasta Sanoka Uchwałą nr XXIII/196/16 z dnia 19 lipca 2016 r. wprowadziła zmianę zasad podziału środków z Budżetu Obywatelskiego. W przyszłym roku mieszkańcy będą mieli do dyspozycji blisko 350 tysięcy złotych. Środki będą podzielone między dzielnice miasta, a mieszkańcy poszczególnych dzielnic będą zgłaszać konkretne propozycje, oni też wybiorą spośród zgłoszonych zadań, głosując za takim, a nie innym zadaniem do realizacji w ich dzielnicy. W każdej dzielnicy będzie mógł być realizowany projekt na kwotę sięgającą 50 tysięcy złotych.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Budżetu Obywatelskiego projekty mogą dotyczyć działań inwestycyjnych i remontowych oraz działań społeczno-kulturalno-oświatowych i zdrowotnych o charakterze nie inwestycyjnym.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego, w tym Regulamin, harmonogram konsultacji, możliwość wydrukowania formularza zgłoszenia propozycji zadania, karty do głosowania są dostępne na stronach internetowych: www.sanok.pl , Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta – w zakładkach „Budżet Obywatelski”

Z kolei na stronie internetowej bo.um.sanok.pl została uruchomiona elektroniczna aplikacja umożliwiająca po zarejestrowaniu użytkownika przesłanie zgłoszenia propozycji zadań, dokonania oddania głosu.

Zgłoszenia projektu dokonuje jedna osoba, przy czym projekt musi być poparty podpisami co najmniej 10 mieszkańców dzielnicy powyżej 18 roku życia

Projekty należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08. 2016r. :
• składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta;
• przesłać listownie na adres Urzędu z dopiskiem „Budżet Obywatelski Miasta Sanoka”;
• przesłać poprzez aplikację dostępną pod adresem: bo.um.sanok.pl

Projekty które zostaną zweryfikowane pod względem możliwości ich realizacji będą przekazane do głosowania. Na projekt realizowany w danej dzielnicy będą mogły głosować tylko osoby które ukończyły 18 rok życia i posiadają stałe lub czasowe zameldowanie na jej terenie. Głosowanie zostanie uznane za ważne, jedynie w przypadku frekwencji która osiągnie minimum 5% uprawnionych do głosowania. Punkty do głosowania zostały wyznaczone w Sali Herbowej Urzędu Miasta oraz siedzibach Rad Dzielnic. Nowością w tegorocznym Budżecie Obywatelskim będzie także możliwość oddania głosu za pośrednictwem aplikacji internetowej. W przypadku pytań i wątpliwości związanych z budżetem obywatelskim – kontakt telefoniczny: 134652812 lub e-mail: bo@bo.um.sanok.pl


Do pobrania:

Uchwała Rady Miasta Sanoka nr XXIII/196/16 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Sanoka wraz z załącznikami.

Formularz zgłoszeniowy – Propozycja zadania do budżetu obywatelskiego Miasta Sanoka wraz z listą mieszkańców dzielnicy miasta popierających tę propozycję.

Formularz zgłoszeniowy (Aplikacja elektroniczna)

Informacja dotycząca odrzuconych i przyjętych projektów zadań – BO 2017

Skany propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego zgłoszonych przez poszczególne dzielnice

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA z dnia 04.10.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości terminu głosowania, w sprawie wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego przez poszczególne dzielnice Gminy Miasta Sanoka.

Komunikat w sprawie utrudnień w dostępie do aplikacji elektronicznej 11.10.2016 r.

Zmiana OBWIESZCZENIA BURMISTRZA MIASTA SANOKA z dnia 04.10.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości terminu głosowania, w sprawie wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego przez poszczególne dzielnice Gminy Miasta Sanoka.

WYNIKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
Konkurs z "Elektrycznymi Gitarami"
Inwestycyjne:
Inwestycje Drogowe 2017
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"