• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Burmistrz Tomasz Matuszewski z absolutorium

Dodano: 23-07-2020

23 lipca br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Sanoku odbyła się sesja absolutoryjna podczas, której radni wysłuchali referatu nt. Raportu wygłoszonego przez burmistrza Sanoka, następnie Rada niemal jednogłośnie udzieliła burmistrzowi wotum zaufania, przy jednym głosie wstrzymującym.

Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu przez skarbnika Bogdana Florka, odczytaniu uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, radni dyskutowali nad projektem uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Następnie radni niemal jednogłośnie udzielili burmistrzowi Sanoka absolutorium – przy jednym głosie sprzeciwu. Burmistrz podziękował radnym, przewodniczącym Rad Dzielnic, pracownikom urzędu i jednostek podległych oraz pracownikom okolicznych instytucji, za konstruktywną współpracę przy realizacji wszystkich przedsięwzięć dedykowanych sanoczanom.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 23.07.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":