• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Do Sanoka płynie dobra energia…

Dodano: 18-06-2020

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, podpisała z władzami Sanoka oraz Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, List Intencyjny zakładający rozwój istniejącego systemu ciepłowniczego i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła w mieście. W czwartek 18 czerwca w Sali Gobelinowej deklarację współpracy podpisali Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, burmistrz Tomasz Matuszewski i prezes SPGK Dominik Witek.

PGE Energia Ciepła realizuje program współpracy z samorządami z całej Polski, którego celem jest modernizacja lokalnych systemów ciepłowniczych oraz budowa nowych źródeł kogeneracyjnych, umożliwiających mieszkańcom rezygnację z przydomowych instalacji grzewczych i podłączanie się do miejskiego systemu ciepłowniczego, co przyczyni się do znacznego ograniczenia emisji tlenków siarki, azotu oraz pyłów.

Na podstawie podpisanego listu intencyjnego, PGE Energia Ciepła przygotuje szczegółową analizę techniczną i ekonomiczną określającą potrzeby i możliwości inwestycji w rozwój istniejącej infrastruktury ciepłowniczej w Sanoku. Jednym z rozpatrywanych przez PGE Energia Ciepła scenariuszy jest budowa niskoemisyjnego źródła kogeneracyjnego, produkującego ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną. Rozwiązanie to jest jednym z kluczowych narzędzi do walki z problemem niskiej emisji.

Prezes Przemysław Kołodziejak, mówiąc podczas konferencji prasowej w Sali Gobelinowej o inwestycjach PGE Energia Ciepła i doświadczeniu na rynku ciepłowniczym, zaznaczył, że  Grupa współpracuje z samorządami na wielu płaszczyznach, włączając się m.in. w programy wspierania kultury i sportu.

Dominik Witek zwrócił uwagę na sytuację Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej: – Dzisiaj musimy zmierzyć się z modernizacją systemu ciepłowniczego w mieście w celu osiągnięcia statusu systemu efektywnego i zabezpieczenia dostaw ciepła dla miasta. Budowa i modernizacja lokalnych aktywów ciepłowniczych jest podyktowana europejskimi i krajowymi regulacjami środowiskowymi. Dla Spółki oznacza to czas odpowiedzialnych i koniecznych decyzji w zakresie modernizacji źródeł wytwarzania energii cieplnej, inwestycji zwiększających udział odnawialnych źródeł energii oraz wzrostu efektywności energetycznej.

Burmistrz Tomasz Matuszewski wspomniał o rozmowach z kierownictwem PGE, które trwały przez kilka miesięcy i zaowocowały spotkaniem w Sali Gobelinowej i podpisaniem Listu Intencyjnego. – Mam nadzieję, że popłynie do nas dobra energia.  Współpraca z partnerem, jakim jest PGE Energia Ciepła, to jeden z etapów rozwoju miasta, uwzględniający bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców poprzez stosowanie odnawialnych źródeł energii i niską emisję dwutlenku węgla. Jest to zadanie długofalowe, wychodzące naprzeciw dyrektywom Unii Europejskiej, a przy tym uwzględniające coraz wyższe wymagania i potrzeby odbiorców – mówił burmistrz.

Źródło: Tygodnik Sanocki

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":