• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Dyżury Władz Miasta Sanoka w najbliższych tygodniach

Dodano: 22-07-2020

Szanowni Państwo. Poniżej publikujemy dyżury władz miasta Sanoka w najbliższych tygodniach.

27 lipca 2020 (poniedziałek), 12:00 – 17:30

Z- ca Burmistrza Miasta Sanoka – Artur Kondrat

3 sierpnia 2020 (poniedziałek), 12:00 – 17:30

Skarbnik Miasta Sanoka – Bogdan Florek

10 sierpnia 2020 (poniedziałek), 12:00 – 17:30

Sekretarz Miasta Sanoka – Bogdan Struś

17 sierpnia 2020 (poniedziałek), 12:00 – 17:30

Burmistrz Miasta Sanoka – Tomasz Matuszewski

24 sierpnia 2020 (poniedziałek), 12:00 – 17:30

Z- ca Burmistrza Miasta Sanoka – Grzegorz Kornecki

31 sierpnia 2020 (poniedziałek), 12:00 – 17:30

Z- ca Burmistrza Miasta Sanoka – Artur Kondrat

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 23.07.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":