• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Egzamin ósmoklasisty

Dodano: 16-06-2020

Dziś egzaminem z j. polskiego rozpoczynają się egzaminy ósmoklasisty, jutro uczniowie napiszą egzamin z matematyki, zaś 18 czerwca z j. obcego nowożytnego. Dodatkowy termin egzaminacyjny to 7,8 i 9 lipca br. Szczegółowe wyniki egzaminów zostaną przekazane szkołom do 31 lipca br. We wszystkich sanockich szkołach podstawowych do egzaminu przystąpiło 369 ósmoklasistów.

Podczas egzaminu ósmoklasisty obowiązuje przestrzeganie wytycznych sanepidu i ministerialnych.

W egzaminie mogą wziąć udział tylko osoby zdrowe oraz te, które nie przebywają z osobami objętymi kwarantanną. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby zdające, opiekunowie i obsługa szkoły. Zdający powinni korzystać z własnych przyborów. Podczas oczekiwania na egzamin uczniowie powinni zachować odstęp. Wejście na teren szkoły jest możliwe po zdezynfekowaniu rąk i z zakrytymi ustami oraz nosem. W trakcie pisania egzaminu uczeń może zdjąć maseczkę.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

15 czerwca rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.  Wnioski o przyjęcie wraz z dokumentami można składać do 10 lipca. Do 22 czerwca br. będą przyjmowane wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. Do 10 lipca należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły, zaś do 4 sierpnia br. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Od 31 lipca do 4 sierpnia br. będzie czas na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia br. Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":