• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej

Dodano: 09-09-2020

W  dniu  07 września  2020 r.   odbyło się   I  posiedzenie  Miejskiej  Komisji  Wyborczej powołanej  do  przeprowadzenia  wyborów  do  Rad  Dzielnic Miasta Sanoka zarządzonych na  dzień  25 października  2020 r. Przedmiotem  posiedzenia  było  ukonstytuowanie się  Komisji  oraz  omówienie  zadań  Komisji.

Dokonano  wyboru  Przewodniczącego,  Zastępcy   i   Sekretarza  Komisji:
Przewodnicząca –    Beata Wróbel
Zastępca               –    Joanna Szylak
Sekretarz             –    Aneta Metyk
Członek                –   Agata Jamka
Członek                –   Zofia Kordela – Borczyk
Członek                –   Adam Kornecki
Członek                –   Radosław Wituszyński
Siedzibą  Komisji  jest  Urząd  Miasta  w  Sanoku  ul. Rynek  1 , pok. nr 66 w  godzinach  urzędowania.
Dyżury  pełnić  będą  Członkowie  Komisji  w  Urzędzie  Miasta  ul. Rynek  1, pok. nr 66  w godzinach  urzędowania.
Przewodnicząca  Miejskiej Komisji  Wyborczej
                                                                                 Beata Wróbel

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.08.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":