• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej ws. zgłaszania kandydatów

Dodano: 09-09-2020

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic Miasta Sanoka zarządzonych na dzień 25 października 2020 r. w  sprawie  zgłaszania  kandydatów  do  wyborów  do  Rad  Dzielnic.

Stosownie  do  przyjętego  kalendarza  wyborczego  zgłoszenia  kandydatów  do  Rad  Dzielnic  należy  dokonać  w  Urzędzie  Miasta w  Sanoku  ul.  Rynek  1,  pokój 66 w dniach:
21.09.2020 r., 28.09.2020 r. i 05.10.2020 r. w godz. 7.30 do 17.30,
od 22.09.2020 r. do 24.09.2020 r. w godz. 7.30 do 15.30,
od 29.09.2020 r. do 01.10.2020 r. w godz. 7.30 do 15.30,
25.09.2020 r. i 02.10.2020 r.  w godz. 7.30 do 13.30.
Zgodnie z §3 i §5 Ordynacji  Wyborczej  do  Rad  Dzielnic  Miasta  Sanoka  kandydaci muszą stale zamieszkiwać na obszarze działania danej Rady Dzielnicy oraz zgodnie z §22 osoby popierające kandydata muszą zamieszkiwać w obwodzie wyborczym, z którego kandydat jest zgłaszany.

Informacje o wyborach, druk zgłoszeń i druk listy poparcia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Sanoka www.sanok.pl w zakładce wybory do Rad Dzielnic.

Zainteresowane osoby mogą również odbierać druki w Urzędzie Miasta – pokój nr 66 w godzinach urzędowania.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej
Beata Wróbel

                   

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.08.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":