• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Kadry i edukacja

Potencjał edukacyjny sanockich szkół zawodowych obejmuje: szkolnictwo medyczne, ekonomiczne, mechaniczne, techniczne, budowlane oraz usługowe. Uzupełniają je prowadzone przez Podkarpacką Szkołę Przedsiębiorczości i Szkołę Języków Obcych „Promar” kursy kształceniowe. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, afiliowana przez Uniwersytet Jagielloński, to kolejny etap edukacji proponowany mieszkańcom regionu. Studia w Sanoku kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Nauczanie w PWSZ odbywa się w Instytutach: Medycznym, Technicznym, Społeczno-Artystycznym oraz Gospodarki Rolnej i Leśnej.

Niewątpliwy atutem miejscowych firm są doświadczone kadry pracowników. Szczególnie związanych z szeroko pojętym przemysłem motoryzacyjnym we wszystkich jego gałęziach. Jednocześnie wiele miejscowych firm pracuje na jako podwykonawcy klientów z innych części kraju, zdobywając w ten sposób nowe doświadczenia i know-how przydatne następnie w ich działalności.

  • Przedszkola

przedszkola

dzieci w przedszkolach

dzieci w przedszkolach spec

dzieci w oddziałach


 

  • Szkoły Podstawowe

szkoły podstawowe

uczniowie w podstawówkach


 

  • Gimnazja

gimnazja

uczniowie w gimnazjach


 

  • Szkoły zasadnicze zawodowe

zawodówki

uczniowie w zawodówkach


 

  • Licea ogólnokształcące

licea

uczniowie w liceach

Szkoły policealne

policealne

uczniowie w policealnych

 

 

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.01.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":