• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Sanoka

Dodano: 23-06-2020
Przypominamy, że od 27 maja do odwołania obowiązują następujące zasady bezpośredniej  obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Sanoka.
Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników urzędu miasta  prosimy o rozważenie możliwości załatwienia swojej sprawy drogą:
 • pocztową – ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
 • telefoniczną – 134652811
 • elektronicznie, adres poczty elektronicznej – umsanok@um.sanok.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP – /181701/skrytka
 • poprzez pozostawienie korespondencji w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do urzędu.

W przypadku planowanej wizyty w Urzędzie Miasta Sanoka prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny  z pracownikiem danego wydziału, nr telefonów dostępne są na stronie internetowej miasta – www.sanok.pl   oraz na stronie BIP – bip.um.sanok.pl

Podstawowe nr telefonów:

 • Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich (dowody osobiste i sprawy meldunkowe) – 134652851;
 • Urząd Stanu Cywilnego – 134652872
 • Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich (ewidencja gospodarcza) – 134652827;
 • Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora (obsługa inwestora) – 134652885;
 • Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora (utrzymanie dróg) – 134626;
 • Wydział Gospodarki Przestrzennej (naczelnik wydziału) – 134652839;
 • Wydział Gospodarki Przestrzennej (zagospodarowanie przestrzenne) – 134652838;
 • Referat Podatkowy (wymiar podatku) – 134652821 lub 13465865
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (gospodarka odpadami) – 134652875;
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (ochrona środowiska ) – 134652829;
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (gospodarka lokalami ) – 134652878;

Ze względu na fakt, że w pomieszczeniu biurowym może przebywać maksymalnie 1 osoba, do budynku mogą wejść jednie interesanci, przy których są wolne stanowiska obsługi. Informacji o wolnych stanowiskach udziela pracownik Biura Obsługi Klienta.

W trakcie wizyty w Urzędzie Miasta Sanoka prosimy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych środków bezpieczeństwa:

 • przychodzeniu do urzędu bez osób towarzyszących;
 • zachowaniu min. 1,5 m odległości od drugiej osoby;
 • zasłanianiu ust i nosa;
 • zdezynfekowaniu rąk środkiem znajdującym się na poszczególnych piętrach urzędu;
 • powstrzymaniu się od wizyty, jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła, przeziębienia.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":