• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Miasto Sanok ważnym partnerem dla projektu Velo San

Dodano: 09-06-2020

8 czerwca br. w Sali Herbowej odbyło się spotkanie przedstawicieli Nadleśnictwa Lesko oraz samorządów, które realizują koncepcję powstania trasy rowerowej Velo San z Sanoka, przez Zagórz, Lesko do Olszanicy. W lipcu ubiegłego roku wspomniani partnerzy podpisali list intencyjny o podjęciu działań zmierzających do powstania na terenach poszczególnych gmin tras rowerowych z akcentem, by były to ścieżki prowadzone wzdłuż Sanu.

W spotkaniu uczestniczyły również osoby zaangażowane w realizację projektu budowy rowerostrady z Soliny do Zakopanego. Burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski przywitał zaproszonych gości: Cieszę się, że ponownie spotykamy się w takim gronie, by kontynuować rozmowy o tym ważnym dla mieszkańców regionu projekcie. Zależy mi, by podjęte przez nas prace były kontynuowane, zacieśniły współpracę między naszymi samorządami i doprowadziły w przyszłości do powstania produktu turystycznego na miarę potrzeb. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z walorów krajobrazowych, jakie posiadamy i ten potencjał powinien zostać przez nas wykorzystany. Jednocześnie będziemy zachęcać do aktywnego wypoczynku, mieszkańców naszych małych ojczyzn oraz turystów.  Jako pierwszy głos zabrał Grzegorz Wilusz, który przedstawił opracowaną przez Urząd Miasta koncepcję przebiegu trasy na terenie miasta Sanok. Następnie zaproszeni goście prezentowali przygotowane przez swoje samorządy opracowania i projekty tras na terenie poszczególnych gmin. Wskazywali problemy prawne i koncepcyjne z jakimi mierzą się na tym etapie planowania tras. Porady i wskazówki przekazał przedstawiciel Nadleśnictwa Lesko, którego tereny są również włączone w projektowaną ścieżkę. Rozważano możliwość pozyskania na ten cel środków w ramach wspólnego projektu, na podstawie partnerstwa lub w ramach środków pozyskanych przez samorządy. Na koniec postanowiono zaprosić do współpracy gminę Solina, gdzie trasa ścieżki miałaby swoją kontynuację i wpisywałaby się w jej koncepcję. Sanocki odcinek ścieżki Velo San będzie liczył ok. 6.5 km. Etap I (Market Carrefour – most Olchowiecki) ma już opracowaną koncepcję przebiegu oraz pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Utrzymaniem ścieżki po jej wybudowaniu zajmie się MOSiR. Burmistrz miasta Sanoka podziękował za włączenie się w prace przy ścieżce przede wszystkim społecznikom, którzy z własnej inicjatywy uporządkowali tereny nad Sanem. Podziękował również przybyłym za spotkanie podzieleniem się swoimi uwagami i wypracowanie wspólnego planu działań. Przed samorządami jeszcze dużo pracy, ponieważ koncepcje wymagają pozwoleń środowiskowych, ustalenia źródeł finansowania i współpracy.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":