• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020r.

Dodano: 15-06-2020

Burmistrz Miasta Sanoka – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  w powszechnym spisie rolnym w 2020r. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Miasta Sanoka. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r. Termin składania ofert trwa od 15 czerwca br. do 8 lipca br.

Dokumenty do pobrania: 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":