• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Od 9 września zmiany w kursach autobusów miejskich

Dodano: 07-09-2020
Na wnioski, które wpłynęły pod koniec sierpnia br. od:  Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz, Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku i Starosty Sanockiego o przywrócenie kursowania linii nr „5” w dni robocze o godz. 12:05, 13:15, 20:15 z przystanku Dąbrówka Pętla do Zagórz, linii nr „6” w dni robocze kursu o godz. 10:05 (wyjazd z Zagórz – Zasław), a  zlikwidowanie kursu o godz. 7:22, Burmistrz Miasta Sanoka wydał decyzję o wprowadzeniu zmian w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej, uwzględniających potrzeby wnioskodawców. 

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej od 9 września br. wprowadziło następujące zmiany kursowania autobusów:
Kursy linii „5” MKS Sanok w dni robocze z godziny 12:05 i 20:15, które rozpoczynają kurs z przystanku Dąbrówka pętla zostają wydłużone do przystanku Zagórz Kościół,
Kurs z godz. 13:15 będzie się odbywał do przystanku Zagórz Wielopole.
Przywrócone zostają kursy linii „5” z godziny 12:40, 20:45 i będą rozpoczynać kurs z przystanku Zagórz Kościół,
Kurs z godz. 13:57 z przystanku Zagórz Wielopole.
Kurs linii „6” z godz. 9:19 zostanie wydłużony do przystanku Zasław.
Przywrócony zostanie kurs linii „6” z przystanku Zasław z godz. 10:00.
Kurs linii „6” z godz. 6:44, wyjazd z przystanku Jana Pawła II (SPGK) zostanie skrócony do przystanku Sanok Łany,
Kurs z godz. 7:22, który rozpoczyna kurs z przystanku Zasław zostaje zlikwidowany na odcinku Zasław – Sanok Łany. Zmiany są uwzględnione w rozkładzie jazdy. Więcej informacji: TUTAJ 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.08.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":