• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Projekt uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Dodano: 22-07-2020

Na podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta nr VIII/53/19 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, informuję Pana Przewodniczącego, zgodnie z § 7 przywołanej uchwały o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia przez Burmistrza Miasta Sanoka działań zmierzających do zapobiegania objazdowych przedstawień i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do Miasta Sanoka.

Projekt uchwały – POBIERZ

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 23.07.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":