• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Przerwy w dostawie wody – ogłoszenie

Dodano: 15-07-2020

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że ze względu na prace związane z przebudową sieci wodociągowe prowadzone w rejonie ul. 800-lecia w Sanoku wystąpi przerwa w ciągłości dostawy wody w dniu 17.07.2020r. (piątek) od godz. 12.00 do godzin popołudniowych.

Przerwa w dostawie wody dotyczy ulicy 800-lecia na odcinku od skrzyżowania z ulicą Stawiska do skrzyżowania z ulicą Konarskiego oraz ulicy Konarskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą 800-lecia do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską. Ponadto w dniach od 18.07.2020r. do 07.08.2020r. wystąpią krótkotrwałe przerwy w dostawie wody związane z przepinaniem przyłączy wodociągowych w rejonie prowadzonych prac. Przerwy w dostawie wody dotyczą ulicy 800-lecia w Sanoku.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 23.07.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":