• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Przygotowania do wyborów prezydenckich 2020

Dodano: 25-06-2020

W związku z zarządzonymi na 28 czerwca wyborami prezydenckimi, głosowanie w Sanoku odbędzie się w 23 lokalach wyborczych, z czego w 21 stałych i dwóch odrębnych obwodach, tj. SPZOZ Szpital Specjalistyczny przy ul. 800-lecia i ul. Konarskiego 8,  między godziną 7:00 a 21:00.

Resort zdrowia wyszczególnił zasady bezpieczeństwa sanitarnego, które obowiązują w lokalach wyborczych.

Wszyscy członkowie komisji zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic.

Odstępy pomiędzy poszczególnymi członkami komisji powinny wynosić co najmniej 1,5 m.

Przy wejściu powinny znajdować się płyny dezynfekujące.

W lokalu nie powinno przebywać w tym samym czasie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych).

Przynajmniej co godzinę pomieszczenia powinny być wietrzone, a klamki, urny, blaty stołów i wszystkie powierzchnie dotykowe przemywane  płynem dezynfekcyjnym. Środki ochrony osobistej dla wszystkich członków OKW i Urzędnika Wyborczego zostały zamówione i dostarczone.

Odrębne, zamykane pomieszczenie będzie przeznaczone na dostarczone koperty zwrotne (z głosowania korespondencyjnego), które przechowywane mają tam być co najmniej 24 godziny. Uprawnionych do głosowania na terenie Miasta Sanoka jest 30 055 wyborców, z czego 161 wyborców zadeklarowało chęć głosowania korespondencyjnego. Do spisu wyborców dopisało się/wykreśliło się  937 osób. Do stałego rejestru wyborców dopisało się  8 osób. W okręgowych komisjach wyborczych będzie pracowało 198 członków (od 8 do 10 w lokalach  stałych, od 4-6 w odrębnych), którzy zostali przeszkoleni w 4 turach, w ciągu dwóch dni. 27 czerwca odbędzie się liczenie kart.

W lokalach wyborczych obowiązuje zakrywanie ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego.

W dniu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj. 28 czerwca 2020r. w godz. od 10.00 do 16.00 udostępniony będzie samochód dla wyborców niepełnosprawnych – zapotrzebowanie takie należy zgłaszać telefonicznie w dniu wyborów, pod numerem 13 46 52 800.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":