• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

RPO WP 2014-2020

„Budowa Sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 w Sanoku”

FE_PR_POZIOM-Kolor-01

Cele ogólne projektu zostały zdefiniowane następująco:Celem projektu jest wysoka jakość i efektywność kształcenia w zakresie wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 2 w Sanoku.

 • wysoka jakość zajęć wychowania fizycznego;
 • zapewnienie bezpieczeństwa i higieny uczniów gimnazjum;
 • pełna oferta pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz rehabilitacji;
 • poprawa warunków pracy nauczycieli;
 • ograniczenie niekorzystnych zjawisk związanych ze zdrowiem i aktywnością ruchową młodzieży;
 • wysoka jakość edukacji w Gminie Miasta Sanoka.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje poprawę stanu infrastruktury szkolnej na terenie Gminy Miasta Sanoka poprzez budowę nowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego) na potrzeby realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego. W tym celu budynek istniejącego Gimnazjum nr 2 jest rozbudowywany o nowoczesną salę gimnastyczną wraz z wielofunkcyjnym boiskiem sportowym. Zakres prac obejmuje:

 • roboty budowlane i instalacyjne,
 • zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania obiektu,
 • zakup wyposażenia ICT w celu poprawy warunków kształcenia,
 • nadzór inwestorski w zakresie: budowlanym, sanitarnym, elektrycznym, oraz autorskim.

Termin realizacji projektu: Październik 2014 – grudzień 2016

Całkowita wartość projektu wynosi 2 169 605,31 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich 873 944,31 zł.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 700 000,00 zł w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.

SanOK
BIP SANOK

PARTNER „KARPATY – GÓRY KULTURY”

Kalendarz imprez UM Sanok

PROGRAM „RODZINA 500+”

Multimedia

MIEJSCE PRZYJAZNE ROWERZYSTOM