• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Sanocka oświata z kolejnym wsparciem

Dodano: 26-06-2020

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w mobilności dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Gmina Miasta Sanoka otrzymała dotację w wysokości  104 999,96 zł.

Kwota ta została przeznaczona na zakup 37 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem niezbędnym do zdalnej nauki oraz 26 szt. modemów z dostępem do Internetu umożliwiających realizację zdalnych lekcji dla 7 szkół z terenu Sanoka (SP 1, SP 2, SP 3, SP 6, SP 7, SP 8, SP 9). 25 czerwca br. dyrektorzy odebrali laptopy i modemy, według zgłoszonego zapotrzebowania. Podczas konferencji zwołanej 25 czerwca br. premier Mateusz Morawiecki poinformował wszystkich, że we wrześniu szkoły wrócą do normalnego trybu funkcjonowania. Zakupiony sprzęt posłuży uczniom najbardziej potrzebującym lub będzie wsparciem dla dzieci i nauczycieli na lekcjach w szkołach.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":