• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Sytuacja na Sanie stabilna

Dodano: 22-06-2020

Dziś w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbyło się spotkanie burmistrza miasta Sanoka Tomasza Matuszewskiego oraz sekretarza miasta Bogdana Strusia ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w mieście. Było ono podyktowane osiągnięciem stanu alarmowego poziomu wody w Sanie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku bryg. mgr inż. Grzegorz Oleniacz, szef sztabu, dowództwa 35 Batalionu Lekkiej Piechoty w Sanoku mjr Tomasz Bodnar, komendant Straży Miejskiej Marek Przystasz, naczelnik KSRG OSP Sanok Olchowce Krzysztof Adamczyk, instytucji: naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Sanoku Piotr Andrunik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasz Lasyk, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego: Marek Marynowicz i Maria Łączak.

Uczestnicy przeanalizowali aktualną sytuację, związaną z zagrożeniami, stan gotowości odpowiednich służb, dostępność do systemów ochrony i zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 22 czerwca po godz. 9.00  poziom wody w Sanie osiągnął stan alarmowy, co było spowodowane przede wszystkim zrzutem wody z zapór w Solinie i Myczkowcach, zbiegł się on jednocześnie z obfitymi opadami deszczu. Jak podkreślił burmistrz miasta Sanoka brak przekazu informacji o planowanych działaniach spowodowały pewne straty dla samorządu i mieszkańców Sanoka oraz innych miejscowości. Zależy mi, aby usprawnić komunikację pomiędzy różnymi służbami, by w przyszłości dążyć do eliminowania podobnych sytuacji.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego przekazał zebranym informacje, które uzyskał podczas  telekonferencji, zwołanej przez wojewodę podkarpackiego, z udziałem starostów powiatów, które ucierpiały w wyniku podwyższonych poziomów rzek. Wojewoda nie wprowadziła stanu zagrożenia powodziowego. Podczas konferencji przedstawiciel IMGW poinformowała o aktualnych zagrożeniach meteorologicznych, zaś kierownik Zespołu Elektrowni Wodnych w Solinie powiadomił o aktualnej sytuacji na zaporach. ZEW nie planuje kolejnych zrzutów, zatem rzeki nie powinny w najbliższych godzinach znacząco wzbierać. Jednak synoptycy wydają ostrzeżenia meteorologiczne przed ulewami, deszczem i burzami. Sytuacja jest stabilna, ale wciąż istnieje zagrożenie podnoszeniem poziomu wody w Sanie. Na bieżąco można ją monitorować m.in.  na stronie https://monitoring.prospect.pl/app/san/sanok/pomiarowa.php?stacja=SASA.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku poinformował, że przez cały weekend strażacy interweniowali w całym powiecie ok. 50 razy, natomiast w Sanoku jedno zgłoszenie dotyczyło powalonego drzewa w okolicach ul. 800-lecia. Nie ma obecnie zagrożenia powodziowego dla MOSiR-u, Skansenu, sklepu wielkopowierzchniowego zlokalizowanego przy ul. Traugutta,  czy dla Muzeum Budownictwa Ludowego. Nie ma zasadności w tym momencie podjęcia działań prewencyjnych. Przez jakiś czas utrzyma się nieprzejezdność ul. Rybickiego i utrudniony będzie dojazd do ogródków działkowych. Wszystkie służby są w gotowości, jeżeli trzeba podjąć interwencję. Kluczowy dla bezpieczeństwa wszystkich jest usprawniony system komunikacji.  Należy monitorować sytuację i informować na bieżąco odpowiednie służby.  Wsparciem służą Wojska Obrony Terytorialnej, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska, PSP i OSP.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":