• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Umowa podpisana – trwa realizacja projektu modernizacji Szlaku Ikon.

Dodano: 31-05-2017

26 maja w Rzeszowie doszło do podpisania umowy na realizację projektu „Szlakiem Ikon z Sanoka do Humennego” o wartości 92 001,54 €. Podpisania umowy dokonał Burmistrz Tadeusz Pióro. W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele Euroregionu Karpackiego, Peter Ďurček, Sekretarz Stanu w Ministerstwe Transportu i Budownictwa RS; Dawid Lasek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki RP a także przedstawiciele pozostałych siedmiu beneficjentów mikroprojektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

_DSC0386

Miasto Sanok wspólnie ze słowackim miastem Humenné będzie realizować projekt do końca marca 2018 roku. W tym czasie po polskiej stronie zostanie zmodernizowany Szlak Ikon, wydane zostaną publikacje promujące dziedzictwo kulturowe pogranicza, przewodnik turystyczny, wirtualny spacer po wybranych obiektach. Powstanie również strona internetowa. Dodatkowo fundusze pokryją organizację Jarmarku Ikon w Sanoku.

_DSC0402

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.”. Gmina Miasta Sanoka otrzyma wsparcie w kwocie 49 740,70 € z EFRR oraz 2 925,92 € z budżetu państwa. Wkład własny wyniesie 5 851,86 €.

_DSC0373

_DSC0384

Urząd Miasta Sanoka
foto: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (www.karpacki.pl

znajdznas-pasek

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
Województwo Podkarpackie będzie współprowadzić Muzeum Historyczne
Inwestycyjne:
Inwestycje Drogowe 2017
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"