• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Uroczyste podpisanie umowy na termomodernizację Schroniska

Dodano: 01-06-2017

W dniu 25.05.2017 roku w Sanoku doszło do uroczystego podpisania umowy zawartej pomiędzy Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku a firmą ŚMIAŁ-BUD Robert Śmiałecki. W imieniu Towarzystwa umowę podpisali Prezes stowarzyszenia Pani Alicja Kocyłowska oraz wiceprezes Pan Krzysztof Sośnicki, a ze strony wykonawcy Właściciel Pan Robert Śmiałecki. Umowa, zawarta do 30.11.2017 roku, dotyczy zlecenia wykonania robót budowlanych dla zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w Schronisku domu Inwalidy Bezdomnego w Sanoku poprzez głęboką modernizację energetyczną wraz z wymianą oświetlenia”. Na realizację tego zadania Towarzystwo otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

20170525_102222

Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w Schronisku Domu Inwalidy Bezdomnego w Sanoku poprzez głęboką modernizację energetyczną budynku wraz z wymianą oświetlenia”: ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Miasta Sanoka poprzez głęboką termomodernizację Schroniska Domu Inwalidy Bezdomnego w Sanoku.

Cele szczegółowe  dla projektu obejmują:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię i w tym samym obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem budynku,
 • podniesienie komfortu mieszkańców i użytkowników dzięki stabilizacji warunków cieplnych w budynku,
 • promowanie idei oszczędności energii oraz ochrony środowiska poprzez stosowanie zabiegów energooszczędnych i OZE w budynkach użyteczności publicznej,
 • poprawa ogólnej estetyki budynku,
 • zmniejszenie emisji CO2.

20170525_101532

Wnioskodawcą niniejszego projektu jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku, posiadające statut Organizacji Pożytku Publicznego. Przedmiotem inwestycji jest głęboka modernizacja budynku Schroniska Domu Inwalidy Bezdomnego w Sanoku polegająca na:

 • ociepleniu budynku w zakresie ścian, stropodachu, podłogi oraz okien i drzwi.
 • budowie systemu wentylacji i klimatyzacji,
 • modernizacji systemu centralnego ogrzewania,
 • montażu kolektora słonecznego,
 • montażu paneli fotowoltaicznych oraz wymianie żarówek na LED.

Wartość projektu ogółem wynosi 1.236.548,20 zł, z czego otrzymane dofinansowanie to kwota 1.048.856,18 zł, wkład własny projektu 187.692,32 zł.

20170525_100845

EFRR_3_logotypy

materiały nadesłane

znajdznas-pasek

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
Konkurs z "Elektrycznymi Gitarami"
Inwestycyjne:
Inwestycje Drogowe 2017
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"