• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

XVI Edycja Konkursu Plastycznego „Kolorowy Sanok”- podsumowana

Dodano: 19-06-2017

Dnia 2 czerwca br. w Medycznej Szkole Policealnej im Anny Jenke w Sanoku-obecnie Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyła się ocena nadesłanych prac na kolejną XVI Edycję Konkursu Plastycznego „Kolorowy Sanok”.

Uroczystości podsumowania zmagań konkursowych i wręczenia nagród laureatom oraz osobom wyróżnionym, zorganizowano 7 czerwca w Państwowej Szkole Muzycznej. Na spotkanie przybyły dzieci, rodzice, nauczyciele, członkowie i sympatycy wspierający ruch TPD-owski. Swoją obecnością spotkanie uświetnili: Pan Tadeusz Pióro – Burmistrz Miasta Sanoka, Pan – Jerzy Ginalski – dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Pan Tomasz Tarnawczyk – dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej , Pan Marian Duda prezes Zarządu Okręgowego TPD wraz z pracownikiem biura -Panem Wacławem Lorencem oraz przedstawiciele sponsorów reprezentujący firmy: HERB – Pana Bolesława Szybista, EL-Bud- Pana Czesława Stasickiego, PGNiG ,Muzeum Historyczne i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Konkurs Kolorowy Sanok organizowany jest cyklicznie, od 2002 roku – z inicjatywy Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z wykorzystaniem skromnych środków finansowych tej organizacji przy wsparciu sponsorów i dużym zaangażowaniu ludzi dla których idea TPD–wskiej pracy z dziećmi i młodzieżą jest zawsze najważniejsza. Przedsięwzięcie od samego początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Średnio na każdą edycję konkursu wpływa ok. 200 prac, więc przez kolejne 16 lat Jury pod przewodnictwem Pana Jerzego Wojtowicza oceniło ich już ponad 3000.

DSC_0005

W bieżącym roku na 16 Posiedzeniu Komisji oceniono 218 prac z 30 placówek oświatowych, w VI kategoriach wiekowych.

Wobec mnogości prac oraz bogactwa technik, po burzliwej i wnikliwej analizie przyznano 21 miejsc od 1 do 3 /w tym: jedną za pracę grupową, dwie nagrody za miejsca równorzędne, oraz 37 wyróżnień imiennych. Sponsorowaniu Nagród Tegorocznej XVI Edycji Konkursu patronował Urząd Miasta z Burmistrzem – Panem Tadeuszem Pióro, przy dużym współudziale firm: HERB, EL-Bud, PGNiG, MBL.

W tym roku Jury przyznało wyróżnienie specjalne dla Rolnik Doroty i 1 nagrodę GRAND PRIX dla Kingi Czuchry. Komisja szczególnie akcentowała „dojrzewanie warsztatu artystycznego” np. Justyny Żuchowskiej z Gimnazjum nr 1 w Sanoku, która rozpoczynała swoją przygodę z Konkursem w przedszkolu i pozostaje nadal wierną uczestniczką do klasy Gimnazjalnej.

DSC_0009

Pierwsze miejsca zajęli:
Marcin Adamowicz , Praca Zbiorowa – uczniowie SP4 , Gabriela Borek, Magdalena Groń, Małgorzata Jurcaba, Aleksander Morawski,

Drugie miejsce zajęli:
Jagoda Węgrzyn, Jakub Jankojć, Emilia Niżnik, Weronika Wróbel, Tomasz Krół, Krzysztof Koczera,

Trzecie miejsca zajęli:
Michał Turzyniecki, Oliwia Trześniowska, Oliwia Kazibudzka, Małgorzata Radwańska, Karolina Radwańska,Artur Hirniak, Diana Radwańska,

DSC_0016

Zarząd Główny doceniając wkład pracy na rzecz dobra dzieci i młodzieży przyznał trzy Srebrne Odznaczenia Zasłużonego Działacza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, oraz Przyjaciela Dziecka dla: Tadeusza Pióro- Burmistrza Sanoka, Jerzego Ginalskiego- Dyrektora MBL, Bolesława Szybista- Prezesa firmy HERB i Tomasza Tarnawczyka- Dyrektora PSzM.

Odznaczenia wręczył P. Marian Duda Prezes Zarządu Okręgowego oraz P. Halina Połojko i P. Irena Penar – Prezes i Wiceprezes Zarządu Powiatowego TPD w Sanoku. W imieniu odznaczonych głos zabrał Pan Tadeusz Pióro-Burmistrz, dziękując podkreślił osobiste znaczenie takiego wyróżnienia oraz deklarował dalszą wszechstronną pomoc, wyraził też zadowolenie z dużego zainteresowania młodych ludzi miastem, jego kulturą i obiektami.

W konkursie wzięły udział następujące szkoły i placówki oświatowe:
Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Sanoku
Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Sanoku
Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Sanoku
Samorządowe Przedszkole Nr 4 w Sanoku
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sanoku
Szkoła Podstawowa nr 3 w Sanoku
Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku
Szkoła Podstawowa nr 7 w Sanoku
ODK Puchatek Sanok
Szkoła Podstawowa w Zahutyniu
Szkoła Podstawowa w Zagórzu
Szkoła Podstawowa w Załużu
Szkoła Podstawowa w Tyrawie Wołoskiej
Szkoła Podstawowa w Sanoczku
Szkoła Podstawowa w Zarszynie
Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu
Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach
Szkoła Podstawowa w Kostarowcach
Zespół Szkół w Trepczy
Gimnazjum nr 1 w Sanoku
Gimnazjum nr 2 w Sanoku
Gimnazjum nr 4 w Sanoku
Gimnazjum w Zagórzu
Gimnazjum w Niebieszczanach
Gimnazjum w Tarnawie Dolnej
Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Swietlik w Sanoku
Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Robotnicza w Sanoku
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sanoku

DSC_0024

W imieniu Przewodniczącego Komisji Konkursowej Jerzego Wojtowicza gratulacje wszystkim uczestnikom złożyła Pani Irena Penar. Jako członek komisji krótko oceniła pomysłowość łączenia zastosowanych technik i różnorodność materiałów( od pasteli do fotografii), pojawienie się pracochłonnego gobelinu, ikon, oraz wchodzenie do „wnętrz różnych obiektów naszego piękniejącego i zmieniającego się Sanoka”.

Protokół z pracy Komisji Konkursowej odczytała Halina Połojko – prezes Oddziału Powiatowego TPD w Sanoku.”Tegoroczny Konkurs zdominowały szkoły podstawowe i przedszkola, przysyłając do oceny aż 153 prace/w tym 63 z klas I-III. Ogółem w XVI Edycji wzięło udział 30 szkół i placówek oświatowych”. Podkreślając artystyczne walory nagrodzonych przez Komisję prac, prowadząca zwróciła również uwagę na techniczne trudności w pracy Komisji, która oceniła aż 218 prac, doszukując się kryteriów regulaminowych oraz aspektów promocyjnych- urokliwego „Kolorowego Sanoka”, co wydaje się szczególnie ważne wobec zbliżającego się sezonu wakacyjnego.

Nagrody w imieniu Komisji Konkursowej wszystkim laureatom, nauczycielom i rodzicom wręczała Pani Irena Penar – Naczelnik Wydziału Edukacji oraz przedstawicielka sponsora z firmy HERB. Z pięknymi gratulacjami dla laureatów i odznaczonych wystąpiła, formacja „Mażoretki” z Jaćmierza z trenerką – Pauliną Folcik- słuchaczką Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke, oraz z koncertem fortepianowym- dyplomantka Państwowej Szkoły Muzycznej- Emma Kornecka. Na zakończenie padło wiele ciepłych słów pod adresem niezawodnych , stałych sponsorów, którzy ufundowali ciekawe nagrody dla laureatów i zawsze mają otwarte „serca…dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”.

Nagrodzone prace prezentowane będą w Urzędzie Miasta i Sanockim. Muzeum Budownictwa Ludowego/wejście dla zorganizowanych grup szkolnych od połowy czerwca/.

informacja nadesłana
foto: Urząd Miasta Sanoka

znajdznas-pasek

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
Województwo Podkarpackie będzie współprowadzić Muzeum Historyczne
Inwestycyjne:
Inwestycje Drogowe 2017
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"