• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Zainaugurowano rok szkolny 2020/2021

Dodano: 01-09-2020

Miejskie Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 9. w Sanoku. Tradycyjnie już inaugurację roku szkolnego poprzedziła msza św.  w kościele pw. Chrystusa Króla. Ze względów na stan epidemii, uroczystość miała ograniczony charakter i uczestniczyli w niej uczniowie klas I z wychowawcami, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście:

burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski, przewodniczący Rady Miasta Sanoka Andrzej Romaniak, zastępcy burmistrza Artur Kondrat i Grzegorz Kornecki oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Turystyki Irena Penar. Dyrektor Szkoły Damian Wojtowicz przywitał pierwszoklasistów, ich wychowawców, życząc im, aby szkoła była dla nich drugim domem, gdzie zawsze będą czuli się bezpiecznie. Zapewnił też, że mogą liczyć na wsparcie starszych kolegów. Swoim współpracownikom, nauczycielom i obsłudze życzył wytrwałości, sukcesów i satysfakcji z pełnionych obowiązków. Burmistrz Miasta Sanoka przywitał pierwszoklasistów w szkolnej społeczności, życząc wielu przygód podejmowania wyzwań i zwycięstw tych dużych i małych, a przede wszystkim radości ze zdobywania nowych umiejętności. Na ręce dyrektora i zespół wychowawców złożył życzenia spokojnej pracy, satysfakcji zawodowej, owocującej uznaniem otoczenia, sukcesów pedagogicznych oraz realizacji odważnych przedsięwzięć w pracy z dziećmi i młodzieżą. Burmistrz zagwarantował wsparcie dla działalności szkół w tym trudnym czasie zagrożenia epidemicznego. Po krótkiej części artystycznej przygotowanej przez uczniów klas starszych, pierwszoklasiści z wychowawcami przeszli do swoich sal. Pozostali uczestnicy i zaproszeni goście udali się przed pomnik „Synom Ziemi Sanockiej – Żołnierzom 6. Pomorskiej Dywizji Piechoty Poległym w Polu Chwały w Walkach z Najeźdźcą o Warszawę, Wał Pomorski, Kołobrzeg, Forsowanie Odry, Berlin” zaprojektowany przez Adama Przybysza, wykonany przez firmę  Drummonds.  Ks. proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla Jacek Michno poświęcił pomnik. Burmistrz Tomasz Matuszewski wraz z przewodniczącym Rady Miasta Sanoka Andrzejem Romaniakiem oraz Tomaszem Abramem odsłonili tablicę upamiętniającą bohaterskie czyny sanoczan walczących w 6. Pomorskiej Dywizji Piechoty, która 18 marca wyzwoliła Kołobrzeg. Delegacje kombatantów, potomkowie walczących oraz przedstawiciele władz miasta oraz szkoły złożyli kwiaty. O realizacji przedsięwzięcia związanego z zaprojektowaniem tablicy, jej wykonaniem i odsłonięciem w skrócie opowiedział zastępca ds. społecznych Grzegorz Kornecki.  Ceremonia odsłonięcia miała odbyć się w marcu, jednak ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne, została przeniesiona na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. W pozostałych szkołach, rozpoczęcie odbywało się w poszczególnych grupach z wychowawcami, jedynie dla rozpoczynających przygodę szkolną zostały zorganizowane ogólne spotkania z dyrekcją.  Wszystkie placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasta Sanoka rozpoczęły dziś pracę w trybie stacjonarnym.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.08.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":