• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Załatw sprawę w Urzędzie

Klauzula informacyjna

 DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA


ARCHITEKTURA I GEODEZJA

 


OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA

DROGOWNICTWO, BUDOWNICTWO, INWESTYCJE

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

SPRAWY ORGANIZACYJNE

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 


 DOWODY OSOBISTE

DRUKI MELDUNKOWE


SPORT
  • DOTACJE SPORTOWE 

Uchwała Nr IV/20/11

Wniosek o przyznanie dotacji

Rozliczenie dotacji na sport

  • STYPENDIA SPORTOWE

Uchwała Nr IV/21/11, stypendia – Załącznik Nr 1

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Oświadczenie RODO

Oświadczenie do ZUS

  • NAGRODY, WYRÓŻNIENIA SPORTOWE

Uchwała Nr IV/21/11, nagrody/wyróżnienia – Załącznik Nr 2

Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia

Oświadczenie RODO

Oświadczenie do ZUS

 


PODATKI

Deklarowanie należnego podatku od środków transportowych:

Deklarowanie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków – osoby prawne – druki obowiązujące od 1 lipca 2019r.

Załącznik do deklaracji DL-1 – ZDL-1

Załącznik do deklaracji DL-1 – ZDL-2

Załącznik do deklaracji DN-1 – ZDN-1

Załącznik do deklaracji DN-1 – ZDN-2

Załącznik do deklaracji DR-1 – ZDR-1

Załącznik do deklaracji DR-1 – ZDR-2

Uchwała Nr XIX/123/19 – stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2020 r

Oplata od posiadania psa

  • Likwidacja opłaty od 2020 r.

Ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków – osoby fizyczne – druki obowiązujące od 1 lipca 2019r.

Załącznik do informacji IL-1 – ZIL-1

Załącznik do informacji IL-1 – ZIL-2

Załącznik do informacji IL-1 – ZIL-3

Załączniki do informacji IN-1 – ZIN-1

Załączniki do informacji IN-1 – ZIN-2

Załączniki do informacji IN-1 – ZIN-3

Załączniki do informacji IR-1 – ZIR-1

Załączniki do informacji IR-1 – ZIR-2

Załączniki do informacji IR-1 – ZIR-3

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Wniosek o zastosowanie uznaniowej ulgi podatkowej w ramach pomocy de minimis

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

  ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY TAKSÓWKĄ

PRZEWOZY REGULARNE

WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY FIZYCZNEJ

WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

URZĄD STANU CYWILNEGO

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

EWIDENCJA INNYCH OBIEKTÓW HOTELARSKICH
SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":