• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Załatw sprawę w Urzędzie

 DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA


ARCHITEKTURA I GEODEZJA

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA

DROGOWNICTWO, BUDOWNICTWO, INWESTYCJE

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

SPRAWY ORGANIZACYJNE

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 DOWODY OSOBISTE

PODATKI

Deklarowanie należnego podatku od środków transportowych:

Deklarowanie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków – osoby prawne

Oplata od posiadania psa

Ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków – osoby fizyczne

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Wniosek o zastosowanie uznaniowej ulgi podatkowej w ramach pomocy de minimis

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

  ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY TAKSÓWKĄ

PRZEWOZY REGULARNE

WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY FIZYCZNEJ
STYPENDIA SPORTOWE

WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

URZĄD STANU CYWILNEGO

ŚWIADCZENIA – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

DODATKI MIESZKANIOWE – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
Burmistrz Sanoka gościem TV Obiektyw
Inwestycyjne:
Inwestycje Drogowe 2017
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"