• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Zawiadomienie

Dodano: 01-06-2020

Burmistrz Miasta Sanoka zawiadamia o wynikach rozpatrzenia ofert złożonych przez kluby sportowe na realizację zadań Gminy Miasta Sanoka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku.

  1. Karate – realizować będzie: Sanocki Klub Karate – kwota 4 000,00zł,
  2. Kickboxing – realizować będzie: Stowarzyszenie Samuraj Sanok – kwota 20 000,00zł,
  3. Strzelectwo – realizować będzie: Sanockie Stowarzyszenie Strzeleckie – kwota 1 000,00zł
  4. Biegi – realizować będzie: Pozytywnie Zabiegani Sanok – kwota 2 000,00zł.
SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":