• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

20 października zamknięcie ul. Poprzecznej, Krasińskiego i Szafera

Dodano: 16-10-2020
W związku z realizacją zadania: „Przebudowa dróg gminnych Nr G117065R – ul. Poprzeczna, Nr G117061R – ul. Szafera i ul. Krasińskiego, Nr G117042R– ul. Sadowa w Sanoku” wykonawca robót firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o. w Sanoku informuje, że w dniu 20.10.2020 r. (wtorek) planowane jest zamknięcie ul. Poprzecznej, ul. Krasińskiego i ul. Szafera z uwagi na frezowanie całej nawierzchni ww. dróg.
Prosimy by w dniu 20.10.2020 r. nie parkować i nie pozostawiać samochodów na jezdni. Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 24.09.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":