• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Wystawa na zamku i odsłonięcie tablicy upamiętniającej ks. Adama Sudoła

Dodano: 04-05-2021
Od otwarcia wystawy „Sanockie tradycje 3 Maja” na dziedzińcu sanockiego zamku rozpoczęły się obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji.
Udział w nich wzięli przedstawiciele władz samorządowych: starosta sanocki Stanisław Chęć, wicestarosta Janusz Cecuła, przewodniczący Rady Miasta Andrzej Romaniak, burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski, zastępcy burmistrza Artur Kondrat i Grzegorz Kornecki, sekretarz miasta Bogdan Struś, radni powiatowi i miejscy, posłanka na Sejm RP Joanna Frydrych, poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, działacze NSZZ Solidarność, przedstawiciele organizacji i związków wojskowych oraz kombatanckich, instytucji, organizacji pozarządowych,  służby mundurowe i mieszkańcy.
Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku dr Jarosław Serafin opowiedział o idei wystawy i zaprosił do zwiedzania. Wystawę ilustrują liczne reprodukcje dzieł sztuki, fotografie i archiwalia przedstawiające przebieg obchodów na przełomie ostatnich dziesięcioleci. Można ją obejrzeć do końca czerwca br.
Z inicjatywy NSZZ Solidarność przy ul. Jana III Sobieskiego odsłonięto tablicę upamiętniającą ks. Adama Sudoła – Honorowego Obywatela Sanoka, prałata, wieloletniego proboszcza i dziekana w Sanoku, zasłużonego dla sanockiej społeczności. Jego imieniem nazwany jest odcinek ulicy w dzielnicy Śródmieście, wiodącej przy plebanii Parafii Przemienienia Pańskiego. Teraz został uhonorowany tablicą pamiątkową przy ul. Jana III Sobieskiego. Uroczystości odsłonięcia tablicy prowadził wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz.
Główne obchody upamiętniające 230. rocznicę uchwalenia konstytucji rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Wierni modlili się w intencji Ojczyzny i wysłuchali patriotycznej homilii ks. Marcina Janochy. Kaznodzieja wskazywał, że myśli o Polsce, to skierowanie naszej uwagi w stronę bohaterów, którzy ginęli za naszą ojczyznę. Im należy się pamięć i modlitwa. Ważne jest upamiętnianie wydarzeń patriotycznych i podtrzymywanie pamięci w naszym otoczeniu, również poprzez szacunek dla symboli narodowych. Przez cały dzień i po mszy św. delegacje składały wiązanki przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki i Krzyżem Pamięci. W imieniu mieszkańców Sanoka wiązankę złożył burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski wraz z przewodniczącym Rady Miasta Andrzejem Romaniakiem, zastępcami Arturem Kondratem, Grzegorzem Korneckim i sekretarzem miasta Bogdanem Strusiem.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.04.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":