• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

82. rocznica wybuchu II wojny światowej

Dodano: 01-09-2021

Rocznica wybuchu II wojny światowej niesie refleksję nad historią i jej wpływem na ludzkie losy. 82 lata temu polscy żołnierze musieli zmierzyć się z przeciwnikiem o wiele silniejszym i doskonale przygotowanym do ataku.

W rocznicę września 1939 towarzyszy nam refleksja nad bohaterską postawą obrońców ojczyzny, ale myślimy także o genezie międzynarodowego konfliktu, który pochłonął miliony ludzkich istnień. 1 września burmistrz Tomasz Matuszewski razem ze starostą sanockim Stanisławem Chęciem i przewodniczącym Rady Miasta Andrzejem Romaniakiem w asyście harcerzy z Hufca im. ks. Zdzisława Peszkowskiego złożyli kwiaty pod pomnikiem Synom Ziemi Sanockiej, upamiętniając w ten symboliczny sposób ofiary II wojny światowej.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 29.07.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":