• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast
Dzień Dziecka Dodano: 26-05-2023

Dzień Dziecka

Burmistrz Miasta Sanoka zaprasza wszystkich serdecznie na imprezę plenerową z okazja Dnia Dziecka, która odbędzie się na Rynku i nie tylko. 1 czerwca już od godziny 10:00 rozpoczynamy świętowania tego szczególnego dnia od pikniku w ogrodzenie biblioteki miejskiej. Główne atrakcje będą czekały na najmłodszych na placu Rynku. Szczegóły na plakacie. [Przeczytaj więcej …]

Informacja dot. wyborów ławników Dodano: 26-05-2023

Informacja dot. wyborów ławników

Przewodniczący Rady Miasta Sanoka, informuje, że w dniu 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników orzekających w sądach powszechnych w kadencji 2020-2023. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 217), rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693 z późn. zm.) Rada Miasta Sanoka dokona wyboru ławników na lata 2024 – 2027: [Przeczytaj więcej …]

Konkurs pisarski dla studentów i uczniów Dodano: 26-05-2023

Konkurs pisarski dla studentów i uczniów

Konkurs pisarski dla studentów i uczniów. Rozwój sztucznej inteligencji (AI) i jej wpływ na rynek pracy w przyszłości Portal Praca.pl ogłasza konkurs pisarski, skierowany do uczniów i studentów. Zadanie konkursowe to napisanie artykułu na temat: „Rozwój sztucznej inteligencji (AI) i jej wpływ
na rynek pracy w przyszłości”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, a trzy najlepsze prace zostaną dodatkowo zaprezentowane szerokiej publiczności na portalu Praca.pl.

[Przeczytaj więcej …]

Karta Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych Dodano: 24-05-2023

Karta Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych

Informacja o wprowadzeniu  Karty Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Sanoka na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi. [Przeczytaj więcej …]

LXXIX sesja Rady Miasta Sanoka Dodano: 23-05-2023

LXXIX sesja Rady Miasta Sanoka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXXIX sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 30 maja 2023r. o godz. 9.00 w sali herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta Sanoka z następującym porządkiem: [Przeczytaj więcej …]

Wyniesienie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół Dodano: 22-05-2023

Wyniesienie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół

Gmina Miasta Sanoka realizuje dwa projekty „Wyznaczenie i wyniesienie przejść dla pieszych przy ul. Langiewicza i ul. Rybickiego oraz doposażenie SP 2, SP 4 i SP 9 w Sanoku w zakresie edukacji komunikacyjnej” (umowa nr POIS.03.01.00-00-0104/22-00) oraz „Wyznaczenie i wyniesienie przejść dla pieszych przy ul. Kawczyńskiego i ul. Wyspiańskiego oraz doposażenie SP 1, SP 3 i SP 6 w Sanoku w zakresie edukacji komunikacyjnej” [Przeczytaj więcej …]

Modernizacja hali sportowej Dodano: 22-05-2023

Modernizacja hali sportowej

W dniu 10 maja br podpisano umowę o dofinansowanie modernizacji hali sportowej „Arena Sanok” przy MOSIR. Środki w wysokości 2 400 000,00 zł pochodzą z Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska- program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2023r. [Przeczytaj więcej …]

Okresowe chlorowanie sieci wodociągowej Dodano: 17-05-2023

Okresowe chlorowanie sieci wodociągowej

SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O. O. Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniach 22 27.05.2023r. zostanie przeprowadzone okresowe chlorowanie oraz płukanie miejskiej sieci wodociągowej zasilanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Zasławiu.

[Przeczytaj więcej …]

NABÓR DEKLARACJI WSTĘPNYCH DO PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE Dodano: 16-05-2023

NABÓR DEKLARACJI WSTĘPNYCH DO PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE

Gmina Miasta Sanoka ogłasza ponownie nabór deklaracji wstępnych uczestnictwa w Programie „Ciepłe Mieszkanie”,  w latach 2023-2025. Nabór ma na celu rozpoznanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców Miasta, spełniających wskazane w Programie kryteria, realizacją inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. [Przeczytaj więcej …]

LXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sanoka Dodano: 16-05-2023

LXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sanoka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm. ) na wniosek Burmistrza Miasta Sanoka zwołuje LXXVIII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się dnia 18 maja 2023r. o godz. 16.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad: [Przeczytaj więcej …]

Kolejne dofinansowania Dodano: 15-05-2023

Kolejne dofinansowania

Pod koniec kwietna br. Gmina Miasta Sanoka podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie dwie umowy o dofinansowanie w ramach Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (działanie 3.1: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego). Projekty  mają na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Sanoka. [Przeczytaj więcej …]

Komunikat Dodano: 11-05-2023

Komunikat

Burmistrz Miasta Sanoka zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie  określenia granic dzielnic miasta Sanoka oraz w sprawie projektów Statutów Dzielnic Miasta które odbędą się w dniach 18.05 – 31.05 .  [Przeczytaj więcej …]

Nie żyje Czesława Kurasz Dodano: 10-05-2023

Nie żyje Czesława Kurasz

8 maja zmarła Czesława Kurasz. Przez ponad 20 lat kierowała Powiatowym Centrum Wolontariatu. Pracowała w zarządzie Fundacji Szpital, współtworzyła w Sanoku struktury Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Aktywna, zaangażowana, pracowita – taka pozostanie w pamięci wielu sanoczan. [Przeczytaj więcej …]

Program „Cyberbezpieczni” Dodano: 10-05-2023

Program „Cyberbezpieczni”

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetów w działalności wielu instytucji, służb i organizacji. Obszarem, który szczególnie w ostatnim okresie skupia uwagę i działania podmiotów działających na rzecz małoletnich jest cyberprzestrzeń rozumiana jako miejsce kontaktów społecznych realizowanych z użyciem nowoczesnych środków komunikowania. [Przeczytaj więcej …]

Archiwum
SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.01.2022r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":