• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast
XXIV Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji Dodano: 23-01-2020

XXIV Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm./ zwołuję XXIV Sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 30.01.2020r. o godz. 900  w  Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:
[Przeczytaj więcej …]

Komunikat Dodano: 22-01-2020

Komunikat

Gmina Miasta Sanoka informuje, że po restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dotychczasowe rachunki bankowe zostały uruchomione przez BANK NOWY  BFG S.A. w dniu 21.01.2020r. Numery rachunków bankowych Gminy Miasta Sanoka pozostają bez zmian. [Przeczytaj więcej …]

Konferencja prasowa w sprawie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Dodano: 21-01-2020

Konferencja prasowa w sprawie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

We wtorek 21 stycznia w Urzędzie Miasta w Sanoku zwołano konferencję prasową w związku z restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. [Przeczytaj więcej …]

Spotkanie spółdzielni mieszkaniowych Dodano: 21-01-2020

Spotkanie spółdzielni mieszkaniowych

W dniu 20 stycznia w Sali Herbowej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie dotyczące bieżących spraw i problemów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenach będących w zarządzie Sanockich Spółdzielni Mieszkaniowych. [Przeczytaj więcej …]

Spotkanie w sprawie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Dodano: 20-01-2020

Spotkanie w sprawie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku

Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart zorganizowała spotkanie z jednostkami samorządu terytorialnego, które były klientami Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku. [Przeczytaj więcej …]

Informacja Dodano: 20-01-2020

Informacja

Informuję, że Rada Miasta Sanoka na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie przystępuje do przeprowadzenia dodatkowych  wyborów 2 ławników do Sądu Okręgowego na kadencję 2020-2023. Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 28 lutego 2020 r. [Przeczytaj więcej …]

Nabór wniosków do programu „Mój Prąd” Dodano: 20-01-2020

Nabór wniosków do programu „Mój Prąd”

Ruszył II nabór wniosków do programu „Mój Prąd”.Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. [Przeczytaj więcej …]

Budżet na 2020 rok uchwalony zdecydowaną większością głosów Dodano: 16-01-2020

Budżet na 2020 rok uchwalony zdecydowaną większością głosów

Zwiększenie dochodów gminy miasta Sanoka jest głównym celem w zakresie realizacji polityki finansowej miasta na ten rok i przyszłe lata. 16 stycznia br. odbyła się sesja RM Sanoka, podczas której burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski zaprezentował projekt budżetu.

[Przeczytaj więcej …]

Ubywa wraków na ulicach Sanoka Dodano: 16-01-2020

Ubywa wraków na ulicach Sanoka

Straż miejska prowadzi akcję usuwania wraków z ulic. Z tym niechlubnym zjawiskiem,
borykają się niemal wszystkie samorządy. Systematycznie są kontrolowane wszystkie ulice we wszystkich dzielnicach Sanoka. Wyszukiwane są pojazdy nieużywane, zaparkowane na miejscach parkingowych.

[Przeczytaj więcej …]

Nie wszyscy są zobowiązani do składania deklaracji o wys. opłaty za odpady Dodano: 15-01-2020

Nie wszyscy są zobowiązani do składania deklaracji o wys. opłaty za odpady

Do złożenia nowych deklaracji zobowiązani są TYLKO właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy: odpady „bio” będą gromadzić w kompostownikach przydomowych oraz osoby, które do tej pory gromadziły odpady w sposób nieselektywny. [Przeczytaj więcej …]

Bal karnawałowy dla seniorów Dodano: 14-01-2020

Bal karnawałowy dla seniorów

Burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski zaprasza seniorów na zabawę karnawałową, która odbędzie się w Klubie Górnika 24 stycznia br. o godz. 17.00. Mile widziane stroje karnawałowe, o oprawę muzyczną zadbają sanoccy licealiści. Rezerwacja pod nr tel. 134652828. Liczba miejsc ograniczona. [Przeczytaj więcej …]

Ekosymbole na opakowaniach ułatwią nam segregację Dodano: 14-01-2020

Ekosymbole na opakowaniach ułatwią nam segregację

Segregując odpady, często nie jesteśmy pewni z jakiego rodzaju materiałem mamy do czynienia. W celu ułatwienia identyfikacji odpadów, producenci są zobowiązani do wskazania na opakowaniu lub produkcie symbolu materiału, z którego zostały wyprodukowane. Symbole pozwalają na identyfikację materiału, z którego został wytworzony produkt lub opakowanie. Dzięki temu możemy ustalić, czy nadaje się on do segregacji, czy może powinniśmy go oddać do GPZOS-u, bądź innego miejsca, gdzie zostanie unieszkodliwiony i zutylizowany. [Przeczytaj więcej …]

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii Dodano: 14-01-2020

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku z wystąpieniem licznych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Polski przypominam o obowiązującym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017r. poz. 722), w związku z tym należy zachować środki szczególnej ostrożności stosując właściwą bioasekurację przy obsługiwaniu drobiu, która zminimalizuje ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. [Przeczytaj więcej …]

Przerwa w dostawie wody Dodano: 14-01-2020

Przerwa w dostawie wody

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w nocy 16/17 styczeń 2020 r. tj. czwartek/piątek od godziny 2300 do godzin porannych wystąpi przerwa w ciągłości dostawy wody ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w  Zasławiu. [Przeczytaj więcej …]

Archiwum
SanOK
BIP SANOK

Jarmark Adwentowy

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Konferencja prasowa 21.01.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (19.12.2019)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":