• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Aktywni na Szlaku Ikon – rowerem z Sanoka do Humennego

Celem  projektu jest zwiększenie zainteresowania grup docelowych turystyką rowerową i aktywnym spędzaniem wolnego czasu oraz zwiększenie zainteresowania grup docelowych Szlakiem Ikon jako obiektem dziedzictwa kulturowego.
Działaniem służącym realizacji celu będzie m. in. budowa obiektu małej architektury – miniskateparku – organizacja plenerowej imprezy sportowej oraz zakup przez Partnera Wiodącego materiałów promujących projekt (foldery Szlak Ikon i Szlak Szwejka tłumaczone na pięć języków europejskich).
– budowa toru typu „Pumptrack” wraz z organizacja ceremonii otwarcia toru „Pumptrack”.

 

W Sanoku powstaje miniskatepark

Rozmowy między burmistrzami miast partnerskich Sanoka i Humennego, które miały miejsce w maju ub. roku, zaowocowały realizacją wspólnego projektu w związku z ogłoszonym przez Euroregion Karpacki III naborem mikroprojektów w ramach PWT Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Decyzją Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy projekt otrzymał dofinansowanie i został zatwierdzony do realizacji.

Współpraca partnerów i realizacja projektu mają na celu podniesienie atrakcyjności istniejącego Szlaku Ikon tak, aby zwiększyć liczbę osób go odwiedzających i wzmocnić efekt transgraniczny, jaki został osiągnięty po zrealizowanym z sukcesem projekcie pn. „Szlakiem Ikon z Sanoka do Humennego”. W ramach projektu obie strony – polska i słowacka – zaplanowały działania inwestycyjne i towarzyszące im działania miękkie. Po konsultacjach zasadnym okazała się budowa obiektu małej architektury – miniskateparku, w centrum miasta. Celem realizowanego projektu jest zwiększenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży turystyką rowerową i aktywnym spędzaniem wolnego czasu na świeżym powietrzu. Oficjalnemu otwarciu miniskateparku będzie towarzyszyła plenerowa impreza sportowa. W ramach projektu wydrukowane i rozdystrybuowane zostaną również foldery promujące Szlak Ikon i Szlak Szwejka, przetłumaczone na pięć języków europejskich. W Humennem budowany jest w ramach projektu tor typu „Pumptrack”, zaś ceremonii otwarcia będzie towarzyszyła konferencja pt.: „Turystyka rowerowa polsko–słowackiego pogranicza”, Po stronie słowackiej jest też zaplanowany zakup folderów promujących projekt „Turystyka rowerowa polsko – słowackiego pogranicza”.

Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu br. natomiast planowane zakończenie zgodnie z umową powinno nastąpić do końca marca 2021 r. Projekt ze względu na sytuację pandemii może zostać przedłużony.

W wyniku zapytania ofertowego wyłoniony wykonawca rozpoczął 1 sierpnia budowę miniskateparku, w którym znajdą się tor pumptrack i minirampa. Wartość tego zamówienia opiewa na kwotę ponad 270 tys. zł. Jeżeli prace zostaną wykonane zgodnie z planem, to po 20 sierpnia miniskatepark będzie oddany do użytku. Wkrótce wydrukowane zostaną również foldery promujące Szlak Ikon i Szlak Wojaka Szwejka. Ukazują one najciekawsze cerkwie znajdujące się w dolinie Osławy i Sanu wraz z trasą przebiegu szlaku oraz miejsca opisane przez Jaroslava Haška w powieści „Przygody dobrego wojaka Szwejka”. Foldery zostaną rozdane podczas imprezy oraz rozdystrybuowane w instytucjach znajdujących się na szlakach. Trwają również przygotowania do zorganizowania imprezy plenerowej na powstałej infrastrukturze. W optymistycznym wariancie mogłaby się ona odbyć na zakończenie wakacji – 29 sierpnia. Jednak jest to uzależnione od sytuacji epidemicznej, wytycznych sanitarnych i możliwości uczestniczenia w niej Słowaków. W miniskateparku są planowane m.in. zawody, gry i konkursy dla całych rodzin oraz pokazy rowerowe. Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji dotyczących tego wydarzenia.

 

Projekt realizowany przez Gminę Miasta Sanoka (www.sanok.pl)
wraz z partnerem Miastem Humenne (www.humenne.sk)

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Dofinansowanie z Unii Europejskiej  w wysokości 79.86%
Okres realizacji: 04-2020 – 03-2021
Całkowita wartość projektu – 125 217,13 €

W najbliższą sobotę 29 sierpnia o godz. 12.00 odbędzie się oficjalne otwarcie Miniskateparku przy ul. Mickiewicza. Będą mu towarzyszyły imprezy sportowe, aktywizujące całe rodziny. Zapraszamy miłośników dwóch kółek, deskorolek i hulajnóg. Wymagane jest posiadanie własnego sprzętu. Przewidziano m.in. konkursy z nagrodami dla dzieci w wieku powyżej 12 roku życia.
Będzie przejazd rowerami na czas. Młodzi sanoczanie zaprezentują popisową jazdę i akrobacje na nowo powstałym obiekcie. Starsi spróbują swoich sił w przejeździe hulajnogami elektrycznymi i segwayami. Imprezę uatrakcyjnią występy zespołu akrobatycznego Spartanie oraz pokaz grupy break-dance.
Impreza odbędzie się w ramach realizacji projektu pn. „Aktywni na Szlaku Ikon – rowerem z Sanoka do Humennego” Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zapraszamy na sportowe zakończenie wakacji!
Prosimy uczestników o przestrzeganie procedur dotyczących przestrzegania reżimu sanitarnego w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie RP, obowiązujących podczas imprezy sportowej, przede wszystkim o zachowanie dystansu społecznego, noszenie maseczek i częstą dezynfekcję rąk.

Miniskatepark przy ul. Mickiewicza oficjalnie otwarty

29 sierpnia br.  z udziałem władz Sanoka oraz miasta partnerskiego Humenne odbyło się oficjalne otwarcie miniskateparku przy ul. Mickiewicza. Impreza odbyła się w ramach realizacji projektu pn. „Aktywni na Szlaku Ikon – rowerem z Sanoka do Humennego” Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Młodzi sanoczanie już od kilku dni korzystają z urządzeń typu pumptrak i minirampa – obiektów, które zostały zamontowane w ramach realizacji projektu. Imprezę przeprowadziła Sanocka Fundacja Rozwoju Sportu, a w jej ramach zorganizowane zostały konkursy i pokazy.

Po oficjalnym rozpoczęciu i przywitaniu gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz miast Sanoka i Humennego, zebrani podziwiali występy zespołu akrobatycznego Spartanie.

Konkursy prowadził Piotr Gembalik – sanoczanin, doświadczony rowerzysta wyczynowy, zdobywca wielu nagród, który przed rozpoczęciem przedstawił krótki instruktaż bezpiecznej jazdy po urządzeniach.

Puchary i dyplomy wszystkim uczestnikom wręczali burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski, burmistrz miasta Humennego –  PhDr. Ing. Miloš Meričko, radny Rady Miejskiej w Humennem – Tomas Sudik, zastępca burmistrza miasta Sanoka Grzegorz Kornecki, prezes Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu Kamil Frącek, redaktor naczelna Tygodnika Sanockiego – Emilia Wituszyńska oraz zawodnik Karol Kuś.

W pierwszym konkursie zorganizowanym na pumtracku w „jeździe rowerem na czas” udział wzięło 14 zawodników, pierwsze miejsce zajął Karol Kuś z czasem 14,43 s drugie Patryk Bembenek, zaś trzecie Łukasz Mosur.

W drugiej konkurencji w „jeździe hulajnogą na czas” po pumptracku udział wzięło 11 zawodników. Pierwsze miejsce zajął Paweł Dąbrowski, drugie Jakub Kosturski, trzecie Jan Dąbrowski.

Ostatnia konkurencja odbyła się na minirampie i wymagała większych umiejętności, bowiem uczestnicy popisywali się różnymi trickami na hulajnodze, deskorolce i rowerze. Każdy z uczestników miał 1,5 minuty na popisowy pokaz. Na zakończenie imprezy swój układ zaprezentował zespół break-dance. Wśród zawodników oraz uczestników imprezy rozdawane były foldery promujące Szlak Ikon i Szlak Wojaka Szwejka wydane w ramach realizowanego projektu. Uczestnicy imprezy i zawodnicy mogli częstować się watą cukrową, popcornem oraz ciepłymi przekąskami. Animatorki Sokolików zapewniły zabawy dla najmłodszych. W wyznaczonej strefie rozrywkowej starsi i młodsi chętnie korzystali z instruktażu jazdy na hulajnogach elektrycznych i segewayach. Chętnych nie brakowało. O bezpieczeństwo wszystkich zadbali strażnicy miejscy i medycy, których pomoc na szczęście nie była często konieczna. Zachęcamy do korzystania z miniskateparku przy ul. Mickiewicza.

Z zebranych materiałów filmowych podczas otwarcia miniskateparku powstały dwa filmy:
SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.01.2022r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":