• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Aktywny senior w domu

Dodano: 29-03-2021

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i przymusowym pozostaniem w domach, seniorzy ograniczyli swoją aktywność fizyczną. Rezygnacja z aktywności może przyczynić się osłabienia wszystkich układów i zwiększyć podatność na inne schorzenia, także po okresie pandemii.  Krajowa Izba Fizjoterapeutów w ramach programu „Aktywny senior w domu”, realizowanego wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przygotowała dla seniorów propozycję ćwiczeń do samodzielnego wykonania w domach. Więcej informacji w rozwinięciu.

Zestaw ćwiczeń dostępny na stronie: https://fizjoterapiaporusza.pl/aktywny-senior

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powrzechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.01.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":