• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Alternatywy przez sport

Kluby sportowe, które chcą realizować zajęcia alternatyw sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, mogą składać swoje oferty na zajęcia sportowe z dopiskiem na kopercie ”Program alternatyw przez sport”. Jednocześnie przypominamy stowarzyszeniom i klubom realizującym inne niż sportowe zajęcia  dla dzieci i młodzieży o możliwości składania swoich ofert z dopiskiem na kopercie.: „Program alternatyw- zajęcia inne”.
Do wykorzystania łącznie przewidziano kwotę 40 000 zł. Warunki realizacji zajęć muszą być dostosowane do aktualnych przepisów sanitarnych dotyczących zapobiegania zakażeniu koronawirusem. Druki wniosków i oświadczeń do pobrania:
Oferty z wymaganymi załącznikami w zamkniętych kopertach opisanych hasłem ”Program Alternatyw”, można składać do 22 lipca 2020r.  do skrzynki korespondencyjnej w Urzędzie Miasta Sanoka. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków zawarte zostaną umowy na realizację zgłoszonych zadań.  Zapraszamy do udziału.

 

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":