• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Alternatywy przez sport

Kluby sportowe, które chcą realizować zajęcia alternatyw sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, mogą składać swoje oferty na zajęcia sportowe z dopiskiem na kopercie ”Program alternatyw przez sport”. Jednocześnie przypominamy stowarzyszeniom i klubom realizującym inne niż sportowe zajęcia  dla dzieci i młodzieży o możliwości składania swoich ofert z dopiskiem na kopercie.: „Program alternatyw- zajęcia inne”.
Do wykorzystania łącznie przewidziano kwotę 40 000 zł. Warunki realizacji zajęć muszą być dostosowane do aktualnych przepisów sanitarnych dotyczących zapobiegania zakażeniu koronawirusem. Druki wniosków i oświadczeń do pobrania:
Oferty z wymaganymi załącznikami w zamkniętych kopertach opisanych hasłem ”Program Alternatyw”, można składać do 22 lipca 2020r.  do skrzynki korespondencyjnej w Urzędzie Miasta Sanoka. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków zawarte zostaną umowy na realizację zgłoszonych zadań.  Zapraszamy do udziału.

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.05.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":