• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Alternatywy przez sport

Urząd Miasta zaprasza, kluby sportowe, które chcą realizować zajęcia alternatyw sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015 o składanie swoich ofert na zajęcia sportowe z dopiskiem” Program alternatyw przez sport”. Jednocześnie przypominamy  również  stowarzyszeniom i klubom realizującym inne niż sportowe zajęcia  dla dzieci i młodzieży o możliwości składania swoich ofert z dopiskiem na kopercie.: „Program Alternatyw- zajęcia inne” Do wykorzystania łącznie przewidziano kwotę 40 000zł. POBIERZ WNIOSEK Oferty z wymaganymi załącznikami  w zamkniętych kopertach opisanych hasłem ”Program alternatyw 2015”, prosimy składać do 19 marca 2015r. w Urzędzie Miasta Sanoka w Biurze Obsługi Petenta pokój 1. Rozpatrzenie obu konkursów wniosków nastąpi 23 marca 2015r. a następnie zawarte zostaną umowy na zgłoszonych realizację zadań. Zapraszamy do udziału.


Po rozpatrzeniu w dniu 23 marca 2015r. ofert zgłoszonych na realizacje zadań „Alternatywy przez sport” i ” Alternatywy inne niż sport” dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015r. informujemy, że dofinansowane otrzyma 16 programów.

Umowy zostaną zawarte na następujące zajęcia sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny, lekka atletyka, karate, łyżwiarstwo, wrotkarstwo, hokej, kulturystyka i ciężary, gry i zabawy sportowe dla dzieci, wakacje z nauką i zabawą, zajęcia taneczne tańca towarzyskiego, taniec ludowy, zajęcia dziennikarskie i języka migowego.

Dofinansowanych zostanie łącznie 1600 godzin bardzo ciekawych zajęć.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie z działalności burmistrza między Sesjami (28.03.19)
"Lodowa Baśń" w Arenie Sanok
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":