• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Apel o zachowanie ostrożności przy oddawaniu popiołu

Dodano: 15-12-2021
Sezon grzewczy w pełni. W wielu posesjach ogrzewanych drzewem lub węglem produkuje się popiół. Przypominamy, że przy oddawaniu popiołu należy zachować szczególną ostrożność. Może powodować zaprószenie się ognia i pożar samej nieruchomości. Wystudzony popiół, bez tlących się elementów należy umieszczać w specjalnych workach z napisem POPIÓŁ i oddawać w wyznaczonym terminie przewidzianym w harmonogramie. Niedopuszczalne jest wsypywanie popiołu do pojemników z odpadami zmieszanymi.

Chcąc uniknąć zaprószenia ognia trzeba wyrzucać jedynie zimny popiół i na bieżąco sprawdzać, czy nie uległ rozżarzeniu.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":