• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Będzie bezpieczniej

Dodano: 10-01-2019

9 stycznia br. w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka miało miejsce spotkanie podsumowujące realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miasta Sanoka”. Projekt był realizowany od 12 września 2018 r. Opiewa on na kwotę 125 170 zł, z czego 98 695 zł pochodzi z zewnętrznego dofinansowania.

Spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele: Urzędu Miasta, służb mundurowych i sanockich spółdzielni mieszkaniowych, było doskonałą okazją do przedstawienia opinii na temat prowadzonych działań.

W ramach projektu zrealizowane zostały zadania takie jak: modernizacja sieci monitoringu oraz akcje: „Bez procentów, bez problemów”, „Bezpieczna jazda”, „Na okrągło uczymy się ratować”, „Jak dobrze mieć sąsiada”.

Modernizacja monitoringu polegała na zakupie 14 kamer, w tym 3. z możliwością dokładnego odczytania tablic rejestracyjnych samochodów. Wykonany został remont pomieszczenia, które zostało przeznaczone na serwerownię.

W czasie trwania projektu przeprowadzone zostały szkolenia dla kandydatów na kierowców, szkolenie dla instruktorów i wykładowców szkół nauki jazdy, które prowadziła pani Ewa Mendyka – psychoterapeutka, specjalistka terapii uzależnień

Podczas realizacji zadania „Bez procentów bez problemów” odbywały się wspólne dyżury policji, straży granicznej, straży miejskiej oraz partyworkerów. Połączone były one z kontrolą trzeźwości kierowców. Skontrolowano 300. użytkowników ruchu drogowego. Rozdano ok. 350 szt. materiałów z kampanii „Trzeźwy wybór” i „Przeciw pijanym kierowcom”.

Partyworkerzy byli obecni również podczas wieczornych i nocnych dyżurów, gdzie wraz pedagogiem i strażą pożarną rozdawali 600. gadżetów w postaci odblasków dla pieszych i rowerzystów.

W ramach akcji „Bezpieczna jazda” zakupiono dwa zestawy mobilnego miasteczka  ruchu drogowego: dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (4-5 klasa szkoły podstawowej). Udział w zajęciach na mobilnym miasteczku wzięło ponad 200 uczniów z sanockich szkół

Kolejnym zadaniem projektu była akcja „Na okrągło uczymy się ratować”. Dzięki niej została zakupiona apteczka dla straży miejskiej, a 10 apteczek będących w posiadaniu policji doposażono. Odbyły się także dwie edycje warsztatów z zakresu pierwszej pomocy.

„Jak dobrze mieć sąsiada” – to akcja, która skierowana została do mieszkańców trzech spółdzielni mieszkaniowych. 1,5 tysiąca ulotek dotyczących pomocy sąsiedzkiej trafiły do mieszkańców: Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Autosan” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. Zawarto w nich przydatne wskazówki dotyczące zabezpieczenia mieszkań, piwnic, posesji przed włamaniami, kradzieżami, oszustwami lub niekorzystnym rozporządzeniem swoją własnością i mieniem.


SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie z działalności burmistrza między Sesjami (28.03.19)
"Lodowa Baśń" w Arenie Sanok
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":