• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Bezpłatne webinarium „Fundusze europejskie na podnoszenie kompetencji cyfrowych”

Dodano: 08-02-2021

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium „Fundusze europejskie na podnoszenie kompetencji cyfrowych”.

Webinarium odbędzie się 10 lutego 2021 r. od 11:00 do 11.40 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 lutego 2021 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (10 lutego 2021 r.). 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem, kompetencji cyfrowych.

Program webinarium:

 1. Omówienie działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze tik i języków obcych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:
 • kto może uzyskać dofinansowanie,
 • formy wsparcia,
 • aktualne nabory wniosków,
 • proces aplikowania o dofinansowanie.
 1. Omówienie działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020:
 • kto może uzyskać dofinansowanie,
 • formy wsparcia,
 • aktualne nabory wniosków,
 • proces aplikowania o dofinansowanie.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku

 1. Rynek 18, 38-500 Sanok
  tel.: 798 771 215, 798 771 640

e-mail lpi.sanok@podkarpackie.pl

Materiał nadesłanyCałość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.01.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":