• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia – aktualne nabory”.

Dodano: 11-01-2021

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia – aktualne nabory”.

Webinarium odbędzie się 18stycznia 2021 r. od 11:00 do 11.45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres:lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 17stycznia 2021 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (18 stycznia 2021 r.).  

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób powyżej 30 roku życia, zamieszkujących i chcących rozpocząć własna działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Głównie do osób pozostających bez pracy, biernych zawodowo, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych i tzw. ubodzy pracujący oraz rolników i członków ich rodzin chcących odejść z rolnictwa.

Program webinarium:

 1. Zasady podziału środków:
 2. Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe;
 3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości;
 4. Grupa docelowa z wkluczeniami;
 5. Definicje pojęć;
 6. Zasady dofinansowania (kwoty);
 7. Zabezpieczenie;
 8. Ścieżka aplikowania o wsparcie;
 9. Zobowiązania Beneficjenta wsparcia;
 10. Rozliczenie dotacji i wsparcia pomostowego;
 11. Operatorzy wsparcia;
 12. Aktualne nabory wniosków.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.
Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku;  Rynek 18, 38-500 Sanok
tel.: 798 771 215, 798 771 640; e-mail lpi.sanok@podkarpackie.pl

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 17.12.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":