• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Bezpłatne webinarium „Wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorców z branży turystycznej”

Dodano: 17-02-2021
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium „Wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorców z branży turystycznej”, które odbędzie się 26 lutego 2021 r. od 11:00 do 11.40 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.
Zgłoszenia przyjmowane są do 25 lutego 2021 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (26 lutego 2021 r.).
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.
Webinarium jest skierowane do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z sektora turystyki zainteresowanych wsparciem szkoleniowym oraz doradczym.
Program webinarium:
1. Omówienie działania 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
• kto może uzyskać dofinansowanie,
• formy wsparcia,
• aktualne nabory wniosków,
• proces aplikowania o dofinansowanie.
Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.
Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku
ul. Rynek 18, 38-500 Sanok
tel.: 798 771 215, 798 771 640
Źródło: http://www.fundusze.podkarpackie.pl/index.php/11-gpi-rzeszow/akualnosci/1917-bezplatne-webinarium-wsparcie-szkoleniowe-dla-przedsiebiorcow-z-branzy-turystycznej?fbclid=IwAR3NWdOC6O3shnV0jfCDVZoeZYsAJEbR5D9PrZ6udLKTCBHOzeVYfGxvuf4

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.01.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":