• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Budowa obwodnicy Sanoka

Dodano: 07-08-2019

Wykonawca, firma Max Bögl Polska Sp. z o.o. prowadzi intensywne prace na budowie obwodnicy Sanoka (DK28). Zaawansowanie wszystkich prac wynosi 80%, w tym robót drogowych 71,8%, mostowych 83,9%, a branżowych 63,2%.  W ramach budowy obwodnicy Sanoka wyremontowane zostały ulice Lipińskiego i Dworcowa. Kontynuowane są prace w zakresie wykopów i nasypów, wzmacniania skarp, robót brukarskich na ul. Okulickiego. Wykonywana jest również podbudowa z betonu asfaltowego (AC).

Prowadzone są także roboty mostowe:

– wiadukt drogowy WD-1: Wykonanie stożków, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych;

– most drogowyMD-2 : montaż schodów skarpowych, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod kapy na dojazdach;

– wiadukt drogowy WD-3: montaż korytek ściekowych

– wiadukt drogowy WD-4: zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych z betonem podkładowym; wykonanie stożków, wykonanie zasypki konstrukcyjnej do poziomu płyty przejściowej.

– most drogowy MD-5: montaż desek gzymsowych, wykonanie zasypki konstrukcyjnej, wykonanie stożków, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych,

– most drogowy MD-5A: wykonanie kap chodnikowych na dojazdach, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod kapy na dojazdach;

– most drogowy MD-5B: montaż desek gzymsowych, wykonanie kap chodnikowych na obiekcie (zbrojenie i betonowanie);

– most drogowy MD-6: wykonanie podłoża pod płytę przejściową wraz z betonem podkładowym, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych z betonem podkładowym;;

– most drogowy MD-7: wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych;

– wiadukt drogowy WD-8: wykonanie podłoża pod płytę przejściową wraz z betonem podkładowym, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych z betonem podkładowym; wykonanie kap chodnikowych na obiekcie (zbrojenie i betonowanie);

– most drogowy MD-9: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów;

– most drogowy MD-10: wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod kapy na dojazdach,

– przepust  PD-13.3E: zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł;

– przejście dla zwierząt P-6E, P-7E: montaż korytek ściekowych, montaż schodków skarpowych;

– przejście dla zwierząt P-8E: montaż korytek ściekowych, montaż schodków skarpowych;

– przepust PD-7.1: wykonanie wykopu pod skrzydła przepustu, zbrojenie i betonowanie ramy przepustu i skrzydeł;

– przepust PD-8,1E: wykonanie wykopu pod skrzydła przepustu, zbrojenie i betonowanie ramy przepustu i skrzydeł;

– przejście dla zwierząt P-9E: ułożenie obrzeży przy schodach

 

Budowane są również kanały kanalizacji deszczowej, zbiorniki podziemne, a także wykonywane jest  oświetlenie rond, łącznika ul. Okulickiego i miejsca kontroli pojazdów.

Filmik z budowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która również jest autorem zdjęć.

 

SanOK
BIP SANOK

Jarmark Adwentowy

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie z działalności burmistrza między Sesjami (29.10.2019)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":