• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Budżet Obywatelski 2018

Dodano: 01-08-2017

Budżet Obywatelski w Sanoku został wprowadzony w 2016 r.  przez obecnego Burmistrza Miasta Tadeusza Pióro. Na rok 2018  na wniosek Burmistrza Miasta,  Rada Miasta Sanoka Uchwałą nr XXIII/304/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r. zwiększyła środki przeznaczone na realizację Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji  420  tysięcy złotych , a środki tak jak w roku bieżącym  będą podzielone między dzielnice miasta w równych częściach co oznacza że na każdą dzielnicę przypadnie kwota 60.000 zł.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Budżetu Obywatelskiego projekty mogą dotyczyć działań inwestycyjnych i remontowych oraz działań społeczno-kulturalno-oświatowych i zdrowotnych o charakterze nieinwestycyjnym.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego, będą sukcesywnie umieszczane na stronach na stronach internetowych: www.sanok.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta – w zakładkach  „Budżet Obywatelski 2018”

Na stronie internetowej www.sanok.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2018, tak jak w roku ubiegłym została uruchomiona elektroniczna aplikacja umożliwiająca po zarejestrowaniu użytkownika przesłanie zgłoszenia propozycji zadań.

Zgłoszenia projektu dokonuje jedna osoba, przy czym projekt musi być poparty podpisami co najmniej 10 mieszkańców zamieszkujących na stale w danej dzielnicy. W przypadku dokonania zgłoszenia przez osobę małoletnią, przedstawia ona  na odpowiednim formularzu zgodę opiekuna prawnego.

Projekty należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08. 2017 r.:

  • składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta;
  • przesłać listownie na adres Urzędu z dopiskiem „ Budżet Obywatelski Miasta Sanoka”;
  • przesłać poprzez elektroniczną aplikację.

Projekty które zostaną zweryfikowane pod względem możliwości ich realizacji będą przekazane do głosowania. Tak jak w roku ubiegłym głosy na projekty złożone w ramach  Budżetu Obywatelskiego będzie można składać w formie papierowej oraz  za pośrednictwem aplikacji internetowej. Na projekt realizowany w danej dzielnicy będą mogły głosować wszystkie osoby które zamieszkują stale daną dzielnicę. W przypadku głosowania osoby małoletniej będzie także konieczność dołączenia przez opiekuna prawnego  zgody na uczestnictwo w głosowaniu.  Głosowanie zostanie uznane za ważne, jedynie w przypadku frekwencji która osiągnie minimum 5% uprawnionych do głosowania. W roku bieżącym  punkty do głosowania zostały wyznaczone w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, siedzibach Rad Dzielnic oraz przy kasie basenu krytego MOSiR, kasie SDK oraz wypożyczalni głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej.

WYNIKI GŁOSOWANIA

GŁOSOWANIE (kliknij)

Głosowanie 9-20 października

Pozostałe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego są udzielane telefonicznie:
13 46 52 823 oraz 13 46 52 810 lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail: bo@um.sanok.pl


Do pobrania:

miniatura-budzetobywatelski2

znajdznas-pasek

 

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Dworzec multimodalny (13.02.2019 r.)
Budowa obwodnica Sanoka:
Konferencja prasowa: Grzegorz Kornecki wiceburmistrzem Sanoka:
Budowa dworca multimodalnego
WOŚP: "Światełko do nieba":