• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Cele projektu ul. 1000-lecia

Dodano: 15-10-2020

Cele projektu: Przebudowa dróg gminnych nr G117035R ul. Pomorska i Nr G117036R ul. 1000- lecia w Sanoku. Początek odcinka to ul. Pomorska km 1 + 860 – skrzyżowanie z ulicą Kalinową, a koniec to skrzyżowanie ul. 1000 – lecia z ul. M. Konopnickiej.

Efekty projektu: Wzmocniona istniejąca nawierzchnia – nowa podbudowa i ułożone nowe warstwy bitumiczne. Przebudowa chodników i zjazdów, wymiana krawężników. Nowe oświetlenie uliczne – 5 słupów oświetleniowych wraz z oprawami przy ul. Pomorskiej. Nowa kanalizacja deszczowa.

Termin realizacji inwestycji: 2019 – 2020 rok.

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.04.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":