• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Cele projektu ul. Stawiska

Dodano: 15-10-2020

Cele projektu: Przebudowa drogi gminnej  Nr G117099R – ulicy Stawiska w Sanoku Jej początek zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2236R – ulica 800 – lecia, a koniec przy pętli autobusowej.

Efekty projektu: Nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, lokalne wzmocnienie
i poszerzenie jezdni, odwodnienie powierzchniowe. Przebudowa chodnika od szpitala do pętli autobusowej, nowe chodniki w rejonie powstałych przejść dla pieszych. Nowa ścieżka rowerowa od skrzyżowania z ul. Jezierskiego do pętli autobusowej. Przebudowa oświetlenia ulicznego.

Termin realizacji inwestycji: 2020 rok.

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.04.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":