• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Centrum Symulacji Medycznej oficjalnie otwarte

Dodano: 22-09-2021
21 września w uczelni Państwowej im. Jana Grodka miało miejsce oficjalne otwarcie Centrum Symulacji Medycznej, na które placówka pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Jego wartość opiewa na kwotę ok. 40 mln zł.

W uroczystym przecięciu wstęgi towarzyszącym Zgromadzeniu Plenarnemu Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych udział wzięli: minister zdrowia dr Adam Niedzielski, posłowie, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, przewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego Jerzy Borcz, starosta sanocki Stanisław Chęć, burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski, rektorzy uczelni zawodowych, przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji. Podczas otwarcia konferencji burmistrz miasta Sanoka wyraził swoją radość z rozpoczynającego swoją działalność Centrum Symulacji medycznej oraz pogratulował władzom uczelni skutecznego pozyskiwania środków i rozwijania swojej działalności – Jestem szczęśliwy i dumny, uczestnicząc w zwołanej dzisiaj konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Obiekt wygląda imponująco i wspaniale wpisuje się w przestrzeń sanockiego Śródmieścia. Jest podsumowaniem wieloletniego procesu, kiedy obszar po byłych koszarach wojskowych systematycznie zyskiwał nowe funkcje edukacyjne i społeczne.
Uczelnia Państwowa analizuje lokalny rynek pracy i jej plany rozwoju wychodzą naprzeciw realnemu zapotrzebowaniu na zawodowe profile edukacji – stąd dbałość o nowoczesne wyposażenie takich właśnie pracowni. Kształcenie ratowników medycznych i pielęgniarek od wielu lat odbywa się w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka na najwyższym poziomie.
Rozwój uczelni to gwarancja rozwoju miasta, dla Sanoka to też atut i przepustka do rozwoju. Gratuluję władzom szkoły pomyślnej realizacji ważnego projektu i życzę urzeczywistniania kolejnych planów. Dziękuję Rektorowi dr. inż. Mateuszowi Kaczmarskiemu i prof. Uczelni Państwowej Elżbiecie Ciporze oraz wszystkim, którzy przyczynili się do wsparcia i realizacji projektu budowy Centrum Symulacji Medycznej. Dziękuję Wojewodzie Pani Ewie Leniart i Marszałkowi Panu Władysławowi Ortylowi. Dla Sanoka otwarcie tego centrum jest niezwykle ważnym wydarzeniem. Deklaruję, że samorząd miasta będzie zawsze dla Uczelni partnerem wspierającym jej liczne inicjatywy.  Zadaniem samorządowców jest prowadzenie takiej polityki, aby młodzi sanoczanie, absolwenci uczelni, wiązali swoją przyszłość zawodową z miastem – tu się osiedlali i tu podejmowali pracę.
Otwarte centrum będzie wsparciem dla studentów kierunków pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego, a także studentów kierunku mechanika i budowa maszyn poprzez wyposażenie pracowni i laboratoriów. W obiekcie mieszczą się aule, sale dydaktyczne, laboratoria i sale do symulacji medycznej, pracownie biochemii i mikrobiologii, anatomii i fizjologii a także miejsca noclegowe. W pracowniach znajduje się wyposażenie, na wzór tego z sal szpitalnych, karetek, czy oddziałów ratunkowych, by jak najwierniej odtworzyć sytuacje kliniczne w placówkach medycznych. Studenci będą kształceni w pracowniach dydaktycznych z możliwością wykonywania ćwiczeń z wykorzystaniem będących na wyposażeniu manekinów, symulatorów pacjenta. System audiowizualny umożliwi rejestrowanie tych działań, co pozwoli prowadzącym zajęcia i studentom na analizę oraz skorygowanie ewentualnych błędów.
Po budowie Centrum Sportowo-Dydaktycznego, które służy całej społeczności Sanoka,  Centrum Symulacji Medycznej to kolejna istotna inwestycja UP w Sanoku, największa w dwudziestoletniej historii uczelni. Infrastruktura ta będzie służyła studentom, pracownikom naukowo-dydaktycznym oraz przedsiębiorcom. Realizując tę inwestycję, władze dążą do wzrostu zainteresowania uczelnią.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 30.09.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":