• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

________________________________________________

IMGW

mINIpORADNIK

police car type of alarm

Jak zachować się w czasie burz i nawałnic ? (Poradnik)

Beznazwy-1

centrum-zaez-kryzysowego

wyt


________________________________________________

Dane teleadresowe

W godzinach urzędowania oraz w sytuacji wystąpienia bezpośredniego zagrożenia:
Telefon dyżurny: 13 46 52 846
Telefon: 13 46 52 845
Fax.: 13 46-52-814
Telefon komórkowy: 601 464 812
Email – mcr@um.sanok.pl

Po godzinach urzędowania i w dni wolne od pracy (w święta):
Telefon dyżurny: 13 46 52 856
Fax.: 13 46 30 890
Telefon komórkowy: 601 464 812
Email: mcr@um.sanok.pl


Zadania

1. Do zadań Centrum należy w szczególności:

 • w sytuacji bezpośredniego zagrożenia pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej gmin sasiednich;
 • nadzór oraz realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania /SWA/ oraz systemu wczesnego ostrzegania /SWO/ ludności;
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum;
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

2. Na Centrum spoczywa obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego od chwili otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia do czasu ustania przesłanek kwalifikujących dane zdarzenie jako sytuację kryzysową. Centrum niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego  i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informacje o zamierzonych działaniach.

 

SanOK
BIP SANOK

Jarmark Adwentowy

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Konferencja prasowa 21.01.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (19.12.2019)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":