• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Co z pozostałymi odpadami?

Dodano: 13-01-2020

Co zrobić z odpadami, których nie możemy umieścić w żadnym z pojemników/worków? Przekazujemy je nieodpłatnie do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych (GPZOS) przy ul. Jana Pawła II 59 (baza SPGK), który jest czynny od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 17.00 oraz w soboty w godz. 8.00-16.00. Przeterminowane leki oddajemy też w wybranych aptekach, zaś zużyte baterie w wybranych punktach.

 

 

 Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":