• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Codzienność w „żółtej strefie”. Wzmożone kontrole i godziny dla seniorów w punktach handlowych.

Dodano: 14-10-2020
W związku z sytuacją epidemiczną i ogłoszeniem na terytorium Polski strefy żółtej oraz związanymi z tym obostrzeniami, wojewoda podkarpacki nałożyła na służby, w tym policję i straż miejską obowiązek wzmożonych kontroli i weryfikację realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Wszystkie zalecone działania mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej. W związku z powyższym przypominamy mieszkańcom Sanoka o obowiązku zakrywania ust i nosa, również w przestrzeni publicznej. W lokalach gastronomicznych o raz podczas różnych wydarzeń może uczestniczyć ograniczona liczba osób i obowiązuje zachowanie dystansu. Dodatkowo od czwartku 15 października w punktach handlowych obowiązują godziny dla seniorów, co oznacza, że między 10.00 a 12.00 zakupy mogą zrobić wyłącznie osoby powyżej 60 r. życia. Mieszkańcy są proszeni o stosowanie do obowiązujących zaleceń, a także powinni liczyć się ze wzmożonymi kontrolami upoważnionych do tego służb.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 24.09.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":