• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Czasowe zamknięcie fragmentu szlaku turystycznego

Dodano: 30-01-2020

W związku prowadzonymi pracami z zakresu pozyskania i zrywki drewna na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo Brzozów, w Leśnictwie Liszna, w pododdziale leśnym 191a zachodzi konieczność czasowego zamknięcie fragmentu szlaku turystycznego i ścieżki dydaktycznej do 31 marca 2020r.

Przez w/w wydzielenie przebiega szlak żółty łącznikowy Sanok PKP Dworzec Główny – Orli Kamień 518 m n.p.m. oraz ścieżka dydaktyczna „Orli Kamień” (od krzyża przy ul. Gajowej do skrzyżowania z turystycznym szlakiem czerwonym Sanok – Przemyśl na wspomnianym Orlim Kamieniu).

Miłośnikom spacerów po Górach Słonnych zalecamy wędrówki na Orli Kamień szlakiem czerwonym i ścieżką dydaktyczną od Królewskiej Studzienki (w Dzielnicy Biała Góra) i powrót szlakiem czerwonym, do Przełęczy nad Liszna 434 m n.p.m i dalej drogą w kierunku południowych (ul. Chrobrego) do źródła „Olchowianka” (dzielnica Olchowce). Powyższa trasa liczy 6 km; suma podejść -230, zejść – 240m.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.08.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":