• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Dodatkowe punkty spisowe

Dodano: 13-09-2021
W dniach od 14 do 16 września na terenie Sanoka zostaną uruchomione dodatkowe punkty spisowe. Mieszkańcy będą mogli dokonać spisu u dyżurujących rachmistrzów w dzielnicach: Zatorze, Błonie i Wójtostwo.

Aby się spisać, należy mieć przy sobie  numery PESEL domowników. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy i trwa do 30 września.

14 września w godz. 16:00 – 18:00
– ul. Konarskiego 22 –lokal w budynku SPGM – siedziba Rady Dzielnicy
– ul. Kochanowskiego 25 – lokal w budynku Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej – siedziba Rady Dzielnicy
14 września Szkoła Podstawowa nr 8, w godz. 15.30-18.30
15 i 16 września w godz. 16:00 – 18:00
– ul. Staszica 18 – lokal w budynku Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej – siedziba Rady Dzielnicy
18 września Szkoła Podstawowa nr 1, w godz. 13.00 – 16.00

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 29.07.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":